HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Op deze pagina leggen we uit hoe een wijziging van je studieprogramma in zijn werk gaat.

Wijziging studierichting

Wil je veranderen van studierichting? Dan betekent dit (ook) een wijziging van je studieprogramma.


Een eventuele overstap bespreek je altijd eerst met de studieleider van de opleiding die je wil gaan volgen. Daarnaast moet je toestemming vragen aan de directeur van de school waar je de nieuwe studie wil gaan volgen. Informatie over de procedure vind je hier:


Verzoek_wijziging_afstudeerrichting (pdf)


Nadat de verandering door de directeur is goedgekeurd en administratief verwerkt is, kan je misschien reeds behaalde tentamens meenemen. De examencommissie beslist welke modules die je al behaald hebt in je nieuwe studieprogramma kunnen worden overgenomen.

Wanneer je van afstudeerrichting verandert word je gekoppeld aan een nieuw examenprogramma. Reeds behaalde modules die ook in het nieuwe programma voorkomen, worden automatisch daarin overgenomen.


Het kan zijn dat je in je oude afstudeerrichting modules behaald hebt die niet in je nieuwe examenprogramma voorkomen, maar wel min of meer overeenkomen met bepaalde modules in dit nieuwe examenprogramma. De examencommissie beslist welke reeds behaalde modules overgenomen kunnen worden in het nieuwe examenprogramma, ter vervanging van modules in dat nieuwe examenprogramma.


Je moet je goed bewust zijn van de gevolgen van het overstappen naar een andere afstudeerrichting. Vandaar dat je zelf het overnameverzoek in moet dienen, natuurlijk in overleg met de tutor.

^^

Aanvraag vervanging kern-/keuzeprogramma

Wat is een vervanging?

Het begrip vervanging betekent dat de examencommissie toezegt dat een of meerdere modules uit je examenprogramma vervangen mogen worden door een of meerdere module(s) die niet tot je examenprogramma behoren en die je ergens anders wilt gaan volgen (bijvoorbeeld in het buitenland), of door een vervangende leeractiviteit. Je  hebt hiervoor toestemming nodig van de examencommissie.


Concreet betekent deze toezegging dat de vervangingen in OSIRIS worden doorgevoerd en de studiepunten van deze modules worden toegekend op het moment dat je voor de examencommissie aantoont dat je de vervangende modules met succes hebt afgesloten, of de vervangende leeractiviteit volgens de afspraken hebt afgerond.


In OER art 4.4 is vastgelegd dat de modules die je ergens anders wilt gaan volgen moeten passen binnen de inhoud, de opbouw en het niveau van je programma. De meest geschikte manier om dit aan te tonen is door beschrijvingen van deze modules te overleggen.


Indien de modules erg verschillen van de modules uit je examenprogramma die je wilt vervangen beoordeelt de examencommissie of vervanging verantwoord is. Het is daarom belangrijk dat je je verzoek goed motiveert.


Het aantal studiepunten (in ECTS, zo nodig na omrekening) van de vervangende modules of de vervangende leeractiviteit dient in totaal minimaal gelijk te zijn aan het aantal van de modules die je wilt vervangen.


Hoe vraag ik een vervanging aan?

Een aanvraag voor een vervanging doe je via OSIRIS Student. Log in en start op het tabblad 'Zaken' een aanvraag vervanging. Indien je een popup blocker gebruikt, dien je popup vensters hier wel toe te staan. Dit kun je in de instellingen aanpassen van je browser.


Aanvragen vervanging vanwege minor

  • Wil je een minor volgen bij een andere instelling? Dan dien je een aanvraag vervanging in via OSIRIS Student. Log in en start op het tabblad 'Zaken' een aanvraag vervanging.

  • Wil je een HKU minor volgen? Dan heb je niet in alle gevallen toestemming nodig van de examencommissie. Klik op de HKU minor voor informatie over aanmelden.

^^

Aanvraag vrijstelling

Vrijstelling kernprogramma

In de OER (art 4.3) worden twee gronden voor vrijstelling onderscheiden, namelijk: 


- je hebt reeds eerder een qua inhoud, niveau en studielast overeenkomstige module van een 
hbo- of universitaire opleiding behaald; 


- door werk- en/of beroepservaring beschik je over de kennis en vaardigheden waarop de module gericht is. 


 

Voeg de bewijslast toe als bijlage(n); bewijslast dient in het Nederlands of Engels te zijn. (Andere taal in overleg met de examencommissie.)

Indien je vrijstelling aanvraagt op grond van een reeds eerder behaalde module is de meest voor de hand liggende bewijslast de beschrijving van de desbetreffende module en een bewijs dat je deze hebt behaald. Werk- en/of beroepservaring kan blijken uit arbeidsovereenkomsten, contracten, opdrachten, programma’s, ondertekende verklaringen van werk- of opdrachtgevers, etc.


Zorg dat je deze bewijslast paraat hebt bij het starten van de aanvraag.


Een aanvraag voor vrijstelling doe je voor aanvang van het vak via OSIRIS Student. Log in en start op het tabblad Zaken een aanvraag vrijstelling. Indien je een popup blocker gebruikt, dien je popup vensters hier wel toe te staan. Dit kun je in de instellingen aanpassen van je browser.

^^

Studievertraging

Heb je studievertraging opgelopen?


Dit wordt in eerste instantie gesignaleerd door je tutor. Samen met je tutor bespreek je of je in je huidige studieprogramma blijft studeren en eventueel in aanmerking komt voor overgangsregelingen (deze zijn terug te vinden als bijlage bij de OER van je opleiding). Of dat je een nieuw studieprogramma gaat volgen.


Als je een nieuw studieprogramma gaat volgen, kan je bij de examencommissie goedkeuring aanvragen om reeds behaalde modules mee te mogen nemen naar je nieuwe studieprogramma.


Een aanvraag voor vervanging doe je via OSIRIS Student. Log in en start op het tabblad 'Zaken' een aanvraag vervanging. Indien je een popup blocker gebruikt, dien je popup vensters hier wel toe te staan. Dit kun je in de instellingen aanpassen van je browser.

^^

Exchange

Ga je op Exchange en wil je graag elders vakken volgen in plaats van bij HKU? Dan moet de examencommissie de vervanging van de modules goedkeuren.


Erasmus?

Vul het Learning agreement (docx) in en mail deze naar de examencommissie van jouw school.


Buiten Europa?

Vul de aanvraag vervanging module (pdf) in en mail deze naar de examencommissie van jouw school.

^^

Reactie op aanvraag

De examencommissie onderzoekt de aanvraag en vraagt desgewenst advies aan docenten, studieleider of de schooldirecteur.

 

De commissie bepaalt binnen 2-4 weken na ontvangst of het verzoek op basis van de bewijsstukken en/of adviezen kan worden ingewilligd.

 

Je ontvangt via OSIRIS Student bericht over de uitkomst. Bij elke beslissing omschrijft de examencommissie duidelijk welke afweging aan het besluit ten grondslag ligt.

Vragen of problemen?

Indien je een technisch probleem ondervindt tijdens de aanvraag kan je contact opnemen met de Servicebalie Studentenzaken via sz@hku.nl.


Indien je een popup blocker gebruikt, dien je popup vensters hier wel toe te staan. Dit kun je in de instellingen aanpassen van je browser.