HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Op deze pagina leggen we uit hoe een wijziging van je studieprogramma in zijn werk gaat.

Wijziging studierichting

Wil je veranderen van studierchting? Dan betekent dit (ook) een wijziging van je studieprogramma.


Een eventuele overstap bespreek je altijd eerst met de studieleider van de opleiding die je wil gaan volgen. Daarnaast moet je toestemming vragen aan de directeur van de school waar je de nieuwe studie wil gaan volgen. Informatie over de procedure vind je hier:


Verzoek_wijziging_afstudeerrichting (pdf)


Nadat de verandering door de directeur is goedgekeurd en administratief verwerkt is, kan je misschien reeds behaalde tentamens meenemen. De examencommissie beslist welke modules die je al behaald hebt in je nieuwe studieprogramma kunnen worden overgenomen.

Wanneer je van afstudeerrichting verandert word je gekoppeld aan een nieuw examenprogramma. Reeds behaalde modules die ook in het nieuwe programma voorkomen, worden automatisch daarin overgenomen.


Het kan zijn dat je in je oude afstudeerrichting modules behaald hebt die niet in je nieuwe examenprogramma voorkomen, maar wel min of meer overeenkomen met bepaalde modules in dit nieuwe examenprogramma. De examencommissie beslist welke reeds behaalde modules overgenomen kunnen worden in het nieuwe examenprogramma, ter vervanging van modules in dat nieuwe examenprogramma.


Je moet je goed bewust zijn van de gevolgen van het overstappen naar een andere afstudeerrichting. Vandaar dat je zelf het overnameverzoek in moet dienen, natuurlijk in overleg met de tutor.

Aanvraag vervanging

Vervanging kernprogramma

Een aanvraag voor vervanging kan je doen indien je van studieprogramma bent veranderd maar ook als je in plaats van de verplichte modules binnen je afstudeerrichting één of meerdere modules bij een andere instelling (in het binnen- of buitenland) of bij een andere afstudeerrichting van HKU wilt gaan volgen. Dit dien je vooraf aan te vragen.

Een aanvraag voor vervanging doe je via OSIRIS Student. Log in en start op het tabblad 'Zaken' een aanvraag vervanging. Indien je een popup blocker gebruikt, dien je popup vensters hier wel toe te staan. Dit kun je in de instellingen aanpassen van je browser.


Vervanging door minor

Indien je buiten HKU een minor wilt volgen, dien je een vervanging bij de examencomissie aan te vragen door middel van onderstaand formulier:

Aanvraag vervanging module (pdf)

Vervanging keuzeprogramma

Op dit moment kan je via OSIRIS Zaak alleen vervangingen en vrijstellingen aanvragen voor vakken uit je kernprogramma.

Indien je een vervanging aan wilt vragen voor een vak uit het keuzeprogramma dan doe je dat d.m.v. bijgaande formulier:

Aanvraag vervanging module (pdf)

Aanvraag vrijstelling

Vrijstelling kernprogramma

In de OER (art 4.3) worden twee gronden voor vrijstelling onderscheiden, namelijk: 


- je hebt reeds eerder een qua inhoud, niveau en studielast overeenkomstige module van een 
hbo- of universitaire opleiding behaald; 


- door werk- en/of beroepservaring beschik je over de kennis en vaardigheden waarop de module gericht is. 


 

Voeg de bewijslast toe als bijlage(n); bewijslast dient in het Nederlands of Engels te zijn. (Andere taal in overleg met de examencommissie.)

Indien je vrijstelling aanvraagt op grond van een reeds eerder behaalde module is de meest voor de hand liggende bewijslast de beschrijving van de desbetreffende module en een bewijs dat je deze hebt behaald. Werk- en/of beroepservaring kan blijken uit arbeidsovereenkomsten, contracten, opdrachten, programma’s, ondertekende verklaringen van werk- of opdrachtgevers, etc.


Zorg dat je deze bewijslast paraat hebt bij het starten van de aanvraag.


Een aanvraag voor vrijstelling doe je voor aanvang van het vak via OSIRIS Student. Log in en start op het tabblad Zaken een aanvraag vrijstelling. Indien je een popup blocker gebruikt, dien je popup vensters hier wel toe te staan. Dit kun je in de instellingen aanpassen van je browser.


Vrijstelling keuzeprogramma

Op dit moment kan je via OSIRIS Zaak alleen vrijstellingen aanvragen voor vakken uit je kernprogramma.

Indien je een vrijstellingen aan wilt vragen voor een vak uit het keuzeprogramma dan doe je dat d.m.v. bijgaand formulier:

Aanvraag vrijstelling module (pdf)

Studievertraging

Heb je studievertraging opgelopen?


Dit wordt in eerste instantie gesignaleerd door je tutor. Samen met je tutor bespreek je of je in je huidige studieprogramma blijft studeren en eventueel in aanmerking komt voor overgangsregelingen (deze zijn terug te vinden als bijlage bij de OER van je opleiding). Of dat je een nieuw studieprogramma gaat volgen.


Als je een nieuw studieprogramma gaat volgen, kan je bij de examencommissie goedkeuring aanvragen om reeds behaalde modules mee te mogen nemen naar je nieuwe studieprogramma.


Een aanvraag voor overname doe je via OSIRIS Student. Log in en start op het tabblad 'Zaken' een aanvraag vervanging. Indien je een popup blocker gebruikt, dien je popup vensters hier wel toe te staan. Dit kun je in de instellingen aanpassen van je browser.

Exchange

Ga je op Exchange en wil je graag elders vakken volgen in plaats van bij HKU? Dan moet de examencommissie de vervanging van de modules goedkeuren.


Erasmus?

Vul het Learning agreement (docx) in en mail deze naar de examencommissie van jouw school.


Buiten Europa?

Vul de aanvraag vervanging module (pdf) in en mail deze naar de examencommissie van jouw school.

Reactie op aanvraag

De examencommissie onderzoekt de aanvraag en vraagt desgewenst advies aan docenten, studieleider of de schooldirecteur.

 

De commissie bepaalt binnen 2-4 weken na ontvangst of het verzoek op basis van de bewijsstukken en/of adviezen kan worden ingewilligd.

 

Je ontvangt via OSIRIS Student bericht over de uitkomst. Bij elke beslissing omschrijft de examencommissie duidelijk welke afweging aan het besluit ten grondslag ligt.

Vragen of problemen?

Indien je een technisch probleem ondervindt tijdens de aanvraag kan je contact opnemen met de Servicebalie Studentenzaken via sz@hku.nl.


Indien je een popup blocker gebruikt, dien je popup vensters hier wel toe te staan. Dit kun je in de instellingen aanpassen van je browser.