HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Op deze pagina leggen we uit hoe een wijziging van je studieprogramma in zijn werk gaat.

Aanvraag indienen

Dit kan per e-mail  - zolang dit vanaf je HKU mailadres is. De examencommissie heeft ook een fysiek postvakje op de locatie van je school.


Onderwijs buiten HKU gevolgd? Dan is het nodig om een cijferlijst met modulebeschrijving, eerder behaalde beoordelingen of andere bewijsstukken mee te sturen.


NB Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Wijziging afstudeerrichting

Wil je veranderen van afstudeerrichting? Dan betekent dit (ook) een wijziging van je studieprogramma.


Een eventuele overstap bespreek je altijd eerst met de studieleider van de opleiding die je wil gaan volgen. Daarnaast moet je toestemming vragen aan de directeur van de school waar je de nieuwe studie wilt gaan volgen. Informatie over de procedure vind je hier:


Verzoek_wijziging_afstudeerrichting (pdf)


Nadat de verandering door de directeur is goedgekeurd en administratief verwerkt is kan je misschien reeds behaalde tentamens meenemen. De examencommissie beslist welke modules die je al behaald hebt in je nieuwe studieprogramma kunnen worden overgenomen. Daarvoor vul je samen met je tutor het volgende formulier in:


Aanvraagformulier Overname (pdf)

Vrijstelling aanvragen

Heb je een andere studie gevolgd, of al werkervaring en wil je graag voor één of meerdere modules vrijstelling aanvragen? Dit doe je vóór aanvang van het vak.


Aanvraagformulier vrijstelling (pdf)

Studievertraging

Heb je studievertraging opgelopen?


Dit wordt in eerste instantie gesignaleerd door je tutor. Samen met je tutor bespreek je of je in je huidige studieprogramma blijft studeren en eventueel in aanmerking komt voor overgangsregelingen (deze zijn terug te vinden als bijlage bij de OER van je opleiding) of dat je een nieuw studieprogramma gaat volgen.


Als je een nieuw studieproramma gaat volgen kan je bij de examencommissie goedkeuring aanvragen om reeds behaalde modules mee te mogen nemen naar je nieuwe studieprogramma. Samen met je tutor vul je het volgende formulier in:


Aanvraagformulier overname (pdf)

Module(s) vervangen

Wil je in plaats van de verplichte modules binnen je afstudeerrichting één of meerdere modules bij een andere instelling (in het binnen- of buitenland) of bij een andere afstudeerrichting van HKU gaan volgen?


Dit dien je vooraf aan te vragen door middel van het volgende formulier.


Aanvraagformulier vervanging (pdf)

Exchange

Ga je op Exchange en wil je graag elders vakken volgen in plaats van bij HKU? Dan moet de examencommissie de vervanging van de modules goedkeuren.


Erasmus? Vul het Learning agreement (docx) in.

Buiten Europa? Vul het Aanvraagformulier vervanging (pdf) in.

Reactie op aanvraag

De examencommissie onderzoekt de aanvraag en vraagt desgewenst advies aan docenten, studieleider of de schooldirecteur.


De commissie bepaalt binnen 2-4 weken na ontvangst of het verzoek op basis van de bewijsstukken en/of adviezen kan worden ingewilligd.


Je ontvangt per e-mail bericht over de uitkomst. Bij elke beslissing omschrijft de examencommissie duidelijk welke afweging aan het besluit ten grondslag ligt.

In alle gevallen dien je samen met je tutor een aanvraag in bij de examencommissie van je school.


In Osiris kan je controleren voor welke vakken je nu staat ingeschreven en welke resultaten verwerkt zijn. Het is belangrijk dat je dit regelmatig doet.


Op de pagina reglementen vind je de wettelijke kaders voor een eventuele wijziging.