HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Iedere student krijgt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar advies over de voortzetting van zijn studie.

De examencommissie van je school bekijkt aan het einde van het eerste studiejaar de voortgang van alle studenten en geeft elke student een studieadvies. In het geval dat de norm van de studie niet gehaald wordt kan aan dit advies een afwijzing met een dwingend karakter worden verbonden. Dit is het zogenoemde bindend studieadvies (BSA).

Welke gevolgen heeft een BSA?

Een BSA betekent het dat je de opleiding aan HKU moet beëindigen. Je wordt uitgeschreven. Je kunt je, ook in de toekomst, niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding bij HKU, ook niet voor een andere afstudeerrichting van deze opleiding.

Je moet zelf je studiefinanciering en studentenreisproduct stopzetten.

Niet geschikt

Iedere opleiding heeft een duidelijke norm gesteld waaraan studenten in het eerste jaar tenminste moeten voldoen. Heb je aan het einde van het jaar niet aan de gestelde norm (hoeveel studiepunten van het propedeutisch programma en welke vakken ten minste behaald moeten worden) voldaan, dan ben je naar de mening van de opleiding niet geschikt voor de studie. De norm is vastgelegd in de OER van je opleiding. Je kunt hem ook vinden in het overzicht op deze pagina.

Norm per school

Het propedeutisch studieprogramma omvat 60 studiepunten.

Voor 2018-2019 zijn de normen als volgt.


HKU Beeldende Kunst


BFA, BEDVAE-vt: 52 studiepunten van de propedeutische fase inclusief de twee werkschouwen.

BEDVAE – dt: 50 studiepunten van de propedeutische fase inclusief de twee modules assessment.HKU Design


BDes: 52 studiepunten, van de propedeutische fase incl. de twee afsluitingen van Positionering & Ontwikkeling.


AD Connected Spaces: 52 studiepunten van jaar 1, inclusief de EYA


HKU Games en Interactie

BCMGT: 52 studiepunten, incl. de module End Year Assessment. 


HKU Kunst en Economie

BAE: 55 studiepunten van de propedeutische fase.


HKU Media

BDes- ANI, AVM, GRA, ILL, PHOT: 52 studiepunten van de propedeutische fase, inclusief de twee werkschouwen. 

BDes- IMT: 52 studiepunten van de propedeutische fase inclusief de module persoonlijke ontwikkeling 2

AD Digital Media: 52 studiepunten van jaar 1, inclusief de EYA


HKU Muziek en Technologie

BMus: 52 studiepunten van de propedeutische fase.


BCMGT-Audio Design en Sound Design: 52 studiepunten van de propedeutische fase


HKU Theater


BTh, BThEd: 52 studiepunten van de propedeutische fase, incl. de vakfasetoets.


HKU Utrechts Conservatorium

BMus: 55 studiepunten van de propedeutische fase inclusief het hoofdvak en alle modules die worden afgerond in het 1e semester.

BEDM: 55 studiepunten van de propedeutische fase inclusief de hoofdvakmodules en stages.

Procedure

Een bindend studie advies komt niet uit de lucht vallen. Binnen HKU is een procedure afgesproken zodat dit op een zorgvuldige manier gebeurt. Je wordt twee keer per jaar via de HKU-email geïnformeerd over je studievoortgang. De eerste keer na blok 2 en voor de tweede keer in de loop van blok 4.


Daarnaast krijg je de gelegenheid om gehoord te worden door de examencommissie. Bijzondere omstandigheden worden alleen meegewogen als die tijdig zijn gemeld bij de studentendecaan.

Bijzondere omstandigheden

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden die je studie aantoonbaar hebben beïnvloed, kunnen de studentendecanen de examencommissie adviseren om hier rekening mee te houden. De examencommissie kan dan besluiten om je een aangehouden studieadvies te geven (AA).


In dat geval heb je nog een studiejaar de tijd om aan te tonen dat je geschikt bent voor de opleiding. Wil je weten hoe jij er voor staat? Kijk in Osiris. Heb je nog vragen? Neem contact op met je tutor of bij bijzondere omstandigheden met de studentendecaan.

In beroep gaan

Je kunt in beroep gaan tegen een gegeven bindend studieadvies. Als je les wilt blijven volgen tijdens de beroepsprocedure moet je dit gelijktijdig aanvragen. Dit heet een voorlopige voorziening.

Lees verder