HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018: what you said, what we will do!

Bedankt!

De Nationale Studenten Enquête van 2018 heeft ons ook dit jaar weer bruikbare inzichten gegeven voor verbetering van het onderwijs. Daarover elders op deze pagina meer. De uitkomsten waren echter ook reden om kleinere en grotere successen te vieren. Om met de laatste te beginnen: de opleiding Docent Muziek behoorde wederom tot de landelijke topopleidingen in haar vakgebied, zoals later in het jaar via de HBO-monitor bleek. Verder waren in de NSE resultaten de inspanningen goed zichtbaar die in de afgelopen periode werden geleverd ten aanzien van onze Master of Music. Op vrijwel alle thema’s waarop de studenten werden bevraagd was een duidelijk stijging van de waardering te zien. Vanzelfsprekend is dat nog geen reden om op onze lauweren te rusten, want er is en blijft altijd nog voldoende verbeterruimte. En het is goed om te weten dat het invullen van evaluaties (NSE en andere) tot zichtbare verbeteringen leidt. Dus, maak er gebruik van.

Verbeterpunten

Hieronder de belangrijkste aandachtspunten die uit de enquête naar boven kwamen:

Bachelor of Music (BMus)

• verdere verbeteringen op het gebied van stages en stagebegeleiding, praktijkgericht onderzoek en de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Met name het aantal partnerinstellingen waarmee we samenwerken om studenten ervaringen in het werkveld op te kunnen laten doen neemt gestaag toe. Dit vereist het maken van heldere afspraken, per partnerinstelling, over de begeleiding van den student.


Master of Music (MMus)

• ook hier geldt dat er meer aandacht zal uitgaan naar de mogelijkheden voor stages en de wijze van stagebegeleiding. Daarnaast zal de wijze waarop internationalisering een plek krijgt in de opleiding onderwerp van gesprek zijn. Op het gebied van specifieke informatievoorziening wordt dit jaar voor het eerst gewerkt met een digitale omgeving (binnen studentportal) waarin studenten hun studieplan vormgeven en up to date houden.


Opleiding Docent Muziek 

• er zijn bij ODM veel thema’s waarin we hoger scoren dan het landelijke gemiddelde. Dit ook zo houden is een belangrijk aandachtspunt. De verbeterslagen zullen verder gemaakt worden bij de wijze waarop praktijkgericht onderzoek is ingebed in het programma.


Aandachtspunten die dit jaar over de volle breedte van het onderwijs (blijven) gelden:

• beschikbaarheid werkruimtes voor studenten bij groeiend aantal studenten;

• verdere verbetering informatie voorziening (waaronder de bijbehorende digitale kanalen);

• en natuurlijk de kwaliteitszorgsystemen: dus alles wat ons helpt (evaluaties, klassenvertegenwoordigers, OC, examencommissie) om ons onderwijs op een hoger plan te tillen. Het gaat daarbij vooral over het tijdig en frequent met elkaar in gesprek zijn en blijven over de lopende zaken in school.

Resultaten

Download hier de resultaten van HKU Utrechts Conservatorium (pdf).


Nogmaals dank aan jullie allen voor het invullen van deze enquête!