HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn wederom zowel Theater als Docent Theater allebei in score vooruitgegaan.

Wij willen iedereen bedanken voor het invullen van deze enquête. De respons onder studenten van HKU Theater was goed (46,8%). Hierdoor zijn de resultaten goed bruikbaar.

Trots

We steken als HKU Theater, maar ook als afzonderlijke opleidingen boven het HKU gemiddelde uit. En, zowel Docent Theater als Theater (daaronder vallen de studies Acting, Interactive Performance Design, Theatre Design en Writing for Performance) zijn wederom vooruit gegaan in score. Ook in vergelijking met andere theateropleidingen zijn we ingelopen. Zowel Docent Theater als de opleidingen die onder Theater vallen krijgen het stempel topopleiding. Daar zijn we trots op.

Waar kan het beter?

We vinden het erg fijn dat de bachelorstudies die onder theater vallen wederom goede beoordelingen heeft gekregen. Op veel onderdelen is de score ook verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor.

Bij Docent Theater zijn de studiefaciliteiten een aandachtspunt. De mediatheek wordt minder goed beoordeeld dan in 2017. Wellicht is dit nog een gevolg van de verhuizing van de Bibliotheek naar onze eigen locatie, waar beperkter ruimte is. De vragen onder het onderdeel studieroosters, wat in 2017 nog een aandachtspunt was zijn in 2018 in score ingelopen. Nieuw bij de NSE is het onderdeel internationalisering, waarbij Docent Theater op alle onderdelen erg goed scoort.

Bij Theater zijn de resultaten op veel onderdelen verbeterd ten opzichte van 2017. Het onderdeel Stagebegeleiding en het onderdeel Uitdagend onderwijs (de mate waarin jouw opleiding je uitdaagt, ruimte geeft voor eigen interesse, verdieping geeft en inspireert) scoren erg goed. Aandachtspunt is voor de studies Theater Internationalisering.

Hoe verder?

Caspar Nieuwenhuis, directeur HKU Theater, heeft de resultaten besproken met de opleidingscommissie en studieleiders. Per studierichting wordt gekeken naar hoe de aandachtspunten verbeterd kunnen worden of vastgehouden kunnen blijven. In sommige gevallen betekent dit dat we eerst de oorzaak van een minder goede beoordeling moeten achterhalen alvorens we kunnen kijken naar verbeterpunten.

Resultaten

Download hier de resultaten van HKU Theater en Docent Theater (pdf)