HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Van de KE-studenten hebben 403 studenten de vragenlijst ingevuld (48,6% van onze studenten). Dit is voor ons waardevolle feedback. Veel dank daarvoor!

Stijging van tevredenheid

De tevredenheid over de algemene sfeer is beperkt gestegen. Volgens jullie zijn kwaliteitszorg, het studierooster, de studiebegeleiding en de studiefaciliteiten verbeterd. Daar zijn we blij mee.

Verder is er een significante stijging in tevredenheid over studiefaciliteiten en geschiktheid van werkplekken. De positieve beoordeling van het studierooster heeft een blijvende vlucht genomen. Opvallende stijger is de mate waarin de inhoud van de opleiding aansluit op actuele ontwikkelingen.


Ondanks de kleine daling ten opzichte van 2015, blijft er een stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren.

Waar kan het beter?

Op een aantal punten kunnen wij volgens jullie verbeteren.

Studieomgeving

Op de studentenhuisvesting en de studieomgeving scoorden we lager. De grootste dalingen in de beoordelingen zien we bij de studieomgeving: bereikbaarheid, cultureel aanbod in de stad en horecavoorzieningen in de stad. Dit laatste zijn helaas punten waar de opleiding niet veel directe invloed heeft.


Beroepsloopbaan

De voorbereiding op de beroepsloopbaan scoort ook significant lager. Dit terwijl we door onze afgestudeerden (in de KUO-monitor) hierop juist positief zijn beoordeeld.


Beeldvorming

De beeldvorming van de opleiding vooraf en tijdens de studie is een belangrijk item in jullie feedback, en de persoonlijke aandacht van de docent. Om dit te verbeteren gaan we in jaar 1 op sommige plekken naar kleinere groepen studenten. Om communicatie over de opleiding te verbeteren wil de schoolleiding een verdiepend gesprek aangaan met de jaarvertegenwoordigers om de achtergrond te gaan begrijpen en gepaste actie te bedenken.

Resultaten

Download hier de resultaten van HKU Kunst en Economie (pdf)

Lees verder

Meer informatie

Een langere versie van de reactie van het bestuur op de NSE, met meer details, is naar de jaarvertegenwoordigers gestuurd. Je kunt hiervoor contact opnemen met je jaarvertegenwoordiger.