HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) kreeg HKU College van studenten een aantal hoge scores en er kwamen een aantal verbeterpunten naar boven.

Wij zijn uiteraard vooral trots op de hoge scores voor de sfeer in de opleidingen en of je opleidingen zou aanraden bij anderen.

Bij de Master of Education in Arts zijn we tevreden met de stabiliteit in een aantal belangrijke scores. Bij de Master Crossover Creativity zijn we tevreden met de scores op het gebied van internationalisering en roosters.

Een lagere score bij de Master Crossover Creativity zijn deels te begrijpen uit het testen van de flex-variant die inmiddels heeft geleid tot een nieuwe deeltijdopleiding.

Verbeteringen

De scores leiden tot de volgende aandachtspunten voor 2018/2019:

  • De respons moet omhoog. Hier zijn al maatregelen voor genomen. Dit studiejaar is het gezamenlijk invullen van de NSE in de roosters opgenomen.
  • De waardering voor het rooster bij de Master of Education in Arts kan  omhoog. Het streven is om spelregels op te stellen voor studenten en docenten om het rooster stabieler te krijgen en eventuele ruis in de communicatie weg te nemen. Deze worden in het volgende werkoverleg besproken.
  • Aan de waardering op (de uitdaging van) het onderwijs gaan we werken door vaker de inhoud en het samenhang van het programma persoonlijk met de studenten en docenten door te nemen. Met name nu bij de Master of Education in Arts een nieuw curriculum voor het eerste jaar draait en er een nieuwe deeltijd bij de Master Crossover Creativity is gestart is dit essentieel.

Contact

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met Sander of Hanke.