HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018 kreeg de opleiding HKU Beeldende Kunst van studenten een aantal hoge scores én er kwamen een aantal verbeterpunten naar boven.Tevreden

Uit de NSE kwam duidelijk naar voren dat jullie vooral tevreden zijn over de mate waarin de opleiding je uitdaagt, de betrokkenheid en kwaliteit van de docenten en de begeleiding van en de leeropbrengst uit de stages.

Verbeterpunten

We kunnen ons als opleiding nog verbeteren wat betreft de aandacht voor praktijkgericht onderzoek en samenwerken. Jullie zijn nog niet zo tevreden over de studiefaciliteiten, zoals de onderwijsruimten en de bibliotheek. Ook willen jullie graag beter op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten van onderwijsevaluaties en zou het goed zijn als we meer aandacht zouden besteden aan de voorbereiding op de beroepsloopbaan.

We pakken de resultaten van de enquête op in samenwerking met de opleidingscommissie en de klassenvertegenwoordigers. Als jullie suggesties of ideeën hebben dan horen we dat graag.


Meer informatie over de uitkomsten van de NSE en de EVAL vind je hier.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met studieleider Frank Koolen.