HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

HKU reglementen beschrijven de organisatiestructuur en de rechten en plichten van alle studenten en medewerkers. Bij onduidelijkheden of conflicten wordt hierop teruggevallen. Hieronder vind je een overzicht van de regelingen die het meest van toepassing zijn op studenten.

Beroep en geschil

Hoe te handelen bij onenigheid en problemen is vastgelegd in deze reglementen.

Beurzen en prijzen

Examencommissies

De examencommissie waarborgt de kwaliteit van het onderwijs.

Financieel

Welke financiële voorzieningen, fondsen en prijzen zijn er beschikbaar voor HKU studenten.

Gedrag

Wat kun je qua gedrag verwachten van personen die aan HKU werken, en wat wordt er van jou verwacht?

ICT

Inschrijving

NB Het reglement inschrijving betreft zowel de inschrijving als de uitschrijving.

Overzicht collegegeldtarieven 2018-2019 (pdf)
Overzicht collegegeldtarieven 2019-2020 (pdf)

Medezeggenschap

Kijk voor het Reglement College van Beroep voor het Hoger Onderwijs op www.cbho.nl

Opleidingscommissies

Raad van Toezicht

Statuten en Reglementen

Overig