HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

HKU reglementen beschrijven de organisatiestructuur en de rechten en plichten van alle studenten en medewerkers. Bij onduidelijkheden of conflicten wordt hierop teruggevallen. Hieronder vind je een overzicht van de regelingen die het meest van toepassing zijn op studenten.

Beroep en geschil

Geschillenregeling (pdf)
Reglement goede gang van zaken (pdf)
Reglement college van beroep voor examens (pdf)

Hoe te handelen bij onenigheid en problemen is vastgelegd in deze reglementen.

Examencommissies

Regeling Wijziging Examenprogramma(pdf)

De examencommissie waarborgt de kwaliteit van het onderwijs.

Financieel

Regeling studentassistentschappen (pdf)
Reglement vergoeding MR (pdf)

Welke financiële voorzieningen, fondsen en prijzen zijn er beschikbaar voor HKU studenten.

Gedrag

Integriteitscode (pdf)
Klokkenluidersregeling (pdf)
Regeling alcohol en verdovende middelen (pdf)
Reglement ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen (pdf)

Wat kun je qua gedrag verwachten van personen die aan HKU werken, en wat wordt er van jou verwacht?

Inschrijving

Reglement inschrijving 2016-2017 (pdf)
Reglement inschrijving 2017-2018 (pdf)
Overzicht collegegeld tarieven 2017-2018 (pdf)
Overzicht collegegeld tarieven 2018-2019 (pdf)

NB Het reglement inschrijving betreft zowel de inschrijving als de uitschrijving.

Medezeggenschap

Besluit faciliteiten CMR (pdf)
Huishoudelijk Reglement Werkveldcommissies (pdf)
Kiesreglement CMR (pdf)
Medezeggenschapsreglement (pdf)

Kijk voor het Reglement College van Beroep voor het Hoger Onderwijs op www.cbho.nl

Opleidingscommissies

Handboek opleidingscommissies (pdf)
Reglement opleidingscommissies (pdf)