HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Belang rechten en plichten

Als HKU student is het van belang om op de hoogte te zijn van al je rechten en plichten. Deze worden beschreven in allerlei reglementen en regelingen. Je kunt hierop aangesproken worden en je ontleent er ook rechten aan.

In de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van je school staat alles in wat je moet weten over jouw opleiding.

Examencommissies

Iedere school beschikt over een examencommissie. De huidige samenstelling vind je op de pagina van de examencommissies (link). Zij moeten elke wijziging in jouw studieprogramma goedkeuren.

BSA

Je kunt een advies over de voortzetting van je studie krijgen zolang je de propedeuse nog niet hebt behaald. Lees meer over het Bindend Studieadvies

Klacht, bezwaar of beroep

Wil je in beroep gaan tegen een beslissing of wil je weten hoe je een klacht kunt indienen? HKU heeft één loket ingericht waar studenten een klacht, bezwaar of beroep kunnen indienen. Lees meer over één loket.

WHW

Voor het hoger onderwijs aan HKU is de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) van toepassing. De complete wet is te vinden via wetten.overheid.nl

Bij het landelijk College van Beroep Hoger Onderwijs kun je in beroep gaan tegen beslissingen genoemd in de WHW, waaronder beslissingen over vooropleidingseisen en inschrijving.Medezeggenschap

HKU heeft een medezeggenschap structuur waarin alle schools en locaties zijn vertegenwoordigd door studenten en medewerkers.

Lees verder

Jaarroosters

Elk jaar stelt het college van bestuur het algemeen Jaarrooster vast. De jaarroosters van de opleidingen worden op basis hiervan gemaakt.

Lees verder