HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

De Opleidingscommissies (OC) hebben een adviserende en signalerende rol. Elke school heeft een OC die de studenten en docenten vertegenwoordigt.

Wat doen de Opleidingscommissies?

De Opleidingscommissies zijn advies- en overlegorganen ten behoeve van personeel en studenten op opleidingsniveau. De Opleidingscommissies hebben als belangrijkste taak om te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen. Er zijn in totaal tien Opleidingscommissies, die elk ongeveer zeven keer per (onderwijs)jaar bij elkaar komen om te vergaderen.

Medezeggenschap

De commissie heeft naast adviesrecht ook instemmingsrecht gekregen. De positionering van de Opleidingscommissies is daardoor versterkt, en naast een adviesorgaan zijn zij ook een medezeggenschapsorgaan geworden.

Samenstelling

Een Opleidingscommissie bestaat voor de helft uit medewerkers, en voor de andere helft uit studenten van de opleiding(en). Daarnaast wordt de Opleidingscommissie regelmatig verdeeld in deelcommissies. Het College van Bestuur benoemt de leden van een Opleidingscommissie op voordracht van de betreffende directeur. Eén van de leden wordt aangesteld als voorzitter, die ondersteund wordt door een ambtelijk secretaris van HKU.

Gesprekspartners

De OC is gesprekspartner van de schooldirecteur. Ook dient er regelmatig contact te zijn tussen de OC en de vertegenwoordiger van de CMR. Tenslotte zijn de klassenvertegenwoordigers van de school een belangrijke spreekbuis voor vragen, suggesties en klachten. Klassenvertegenwoordigers worden geacht twee keer per jaar een vergadering van de Opleidingscommissie bij te wonen.

Openbaar

Wil je zelf ook een keer een vergadering bijwonen? Dat kan! De vergaderingen van de Opleidingscommissies zijn openbaar voor medewerkers en studenten van hun desbetreffende opleiding.

In het kort

De Opleidingscommissie:

  • is een adviesorgaan en heeft als taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding.
  • heeft instemmingsrecht of adviesrecht ten aanzien van de onderwerpen in de OER (onderwijs-en examenreglementen).
  • dient als spreekbuis binnen de organisatie van HKU.
  • adviseert bij verschillende beslissingen die genomen moeten worden, vooral wanneer deze op het niveau van de student voor verandering zorgen.
  • komt gemiddeld zeven keer per (onderwijs)jaar bij elkaar.

Ter compensatie voor de inzet van een studentlid van een OC komt de betreffende student in aanmerking voor een bestuursbeurs via het profileringsfonds.

Contact

Neem voor vragen of aanvullende info contact op met ambtelijk secretaris Anouk Masson