HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Als HKU zijn we steeds bezig met het verzorgen van het beste onderwijs voor onze studenten.

Kwaliteitsafspraken

Besparingen die voortkomen uit de invoering van het leenstelsel (ipv basisbeurs) worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. In de HKU Kwaliteitsafspraken gaan we vastleggen waaraan we het extra geld tot en met 2024 gaan besteden en wat we daarmee willen bereiken.

Welke thema’s bij HKU?

De definitieve keuze voor het besteding van dit geld bij HKU wordt gemaakt in gesprek met studenten en docenten. Op basis van o.a. uitkomsten van evaluaties (NSE, evals, etcetera) en input van de medezeggenschapsraad (CMR) en opleidingscommissies (OC’s) zijn aantal voorstellen geformuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van studentenwelzijn en verbetering van de onderwijsfaciliteiten.

HKU Café’s

Tijdens een aantal HKU Café’s leggen we, in gesprek met studenten en docenten, de voorstellen en doelen voor de kwaliteitsafspraken tot 2024 vast. Op 17 en 18 oktober van 16.30-18.30 zijn (klassen)vertegenwoordigers, CMR en OC leden uitgenodigd mee te denken/input te leveren.

Dit zijn de voorstellen kwaliteitsafspraken (pdf) zoals tijdens de HKU Café's wordt besproken.

Aanspreekpunten

Als je vragen of input hebt, neem contact op met je klassenvertegenwoordiger of iemand van je opleidingscommissie (OC). Ook de CMR neemt een belangrijke rol in dit proces.


Heb je daarna nog vragen of wil je meedenken?  kwaliteitsafspraken@hku.nl

Planning

maand actviteit
Medio oktober 2x HKU Café met name met leden CMR, OC’s ,en klassevertegenwoordigers
november kwaliteitsafspraken bespreken met directeuren. Daarna voor akkoord naar CvB en CMR.
1 januari 2019 kwaliteitsafspraken HKU zijn vastgesteld door het CvB

De kwaliteitsafspraken zijn een bijlage bij het Instellingsplan 2019-20104

Achtergrond kwaliteitsafspraken

Voor uitleg over kwaliteitsafspraken en de besteding van de studievoorschotmiddelen, kijk op www.iso.nl/kwaliteitsafspraken