HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Als je al jouw studiepunten hebt behaald, wanneer krijg je dan je diploma? Wat ga je na je afstuderen doen? Wil je naar het buitenland voor een vervolgstudie of project? Waar moet je aan denken als je afstudeert?

Studiepunten behaald, wat nu?

Als al je studiepunten in OSIRIS staan en je voldaan hebt aan de Propedeuse/Bachelor/Master eis, dan:

  • Word je voorgedragen voor de vergadering van de Examencommissie volgens onderstaande planning (hiervoor hoef jij zelf niks te doen).
  • Wanneer je wordt voorgedragen krijg je hierover bericht via Studielink. In dit bericht wordt o.a. vermeld welke datum er op je diploma zal komen te staan. De datum op het diploma is de datum van de vergadering van de examencommissie.
  • De Examencommissie beoordeelt of aan alle eisen is voldaan en je recht hebt op je diploma.
  • Uiterlijk 3 weken na de vergaderdatum krijg je via Studielink bericht dat je getuigschrift klaarligt.

Meer informatie over uitschrijven vind je verderop op deze pagina.


Wanneer?

Hoewel de Examencommissies meerdere keren per maand vergaderen wordt er slechts tijdens één van die vergaderingen over de diploma’s besloten. In onderstaand schema tref je de vergaderdata van deze diploma-vergaderingen en de daarbij behorende aanlever-deadlines van resultaten. Houd er dus rekening mee dat wanneer jij al je studiepunten hebt behaald, het niet vanzelfsprekend is dat de Examencommissie diezelfde maand nog bijeenkomt. Als je vragen hebt, neem dan contact op met HKU Servicebalie Studentenzaken via sz@hku.nl.


Planning vergaderdata diploma 2019-2020 (pdf)

De datum van afstuderen staat gelijk aan de datum van de vergadering van de examencommissie. Deze datum komt ook op het diploma te staan. De planning met daarin de vergaderdata kan je hierboven bekijken.

Indien je dringende redenen hebt om hiervan af te wijken, kun je een verzoek indienen bij de examencommissie met opgave van de reden. De examencommissie besluit of ze jouw verzoek honoreren.

Uitschrijven

Schrijf je je uit of blijf je ingeschreven tot het einde van het studiejaar? Hoe je dit regelt met je collegegeld lees je bij uitschrijven na afstuderen.

Graden

De graad die verbonden is aan je opleiding staat vermeld in de OER.

Studiefinanciering

Jouw recht op studiefinanciering vervalt op de datum dat je wordt uitgeschreven. Je moet je stufi wel zelf stopzetten via www.duo.nl. Je hoeft hier niet mee te wachten totdat je daadwerkelijk bent uitgeschreven. Regel dit dus op tijd om boetes te voorkomen.

Denk er ook aan om je studentenreisproduct tijdig stop te zetten!

Studentenverzekering

Zodra je bent uitgeschreven, ben je formeel geen student meer. Dit betekent dat je lopende studentenverzekeringen moet omzetten in gewone verzekeringen.

Bij de collectieve ziektekostenverzekering voor HBO studenten (bij Zilveren Kruis Achmea) geef je door dat je bent afgestudeerd. Dan komt de collectiviteitskorting te vervallen.

Denk ook aan je studentenrekening bij de bank!

Naar het buitenland

Als je met je diploma in het buitenland wilt werken of studeren, kun je je diploma door DUO laten waarderen of legaliseren. Hoe de procedure werkt en wat de kosten zijn kun je vinden op: www.duo.nl.

Om je diploma te laten vertalen, kun je terecht bij een (beëdigd) vertaler. Adressen kun je vinden in het telefoonboek en natuurlijk op internet. HKU levert geen vertaling van je diploma.

Studievertraging?

Lees meer over wat je moet doen als je onverhoopt vertraging oploopt.

Lees verder

Gratis gids voor ondernemende kunstenaars

Van ondernemingsvorm, via financiering, marketing en klantcontact naar onderhandelingen: de nieuwe publicatie ‘Route Ondernemerschap’ gidst kunstenaars door hun route naar cultureel ondernemerschap en helpt ze hun professionele koers te vinden.

Lees verder