HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Op deze pagina vind je informatie over verzekeringen die vanuit HKU zijn geregeld en welke je zelf dient af te sluiten.

Waarom verzekeren?

Het kan het vaak grote financiële gevolgen hebben als je een ongeluk krijgt, zelf een ongeluk veroorzaakt of het slachtoffer wordt van een brand of inbraak. Je goed verzekeren tegen de belangrijkste risico's is dan ook aan te raden. HKU heeft voor studenten een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering waarbij studenten zijn verzekerd tijdens schoolactiviteiten en stage.

HKU verzekeringen

Studenten zijn automatisch via HKU verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid tijdens schoolactiviteiten/stage (en onderweg van en naar deze activiteiten).

Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt schade aan zaken en personen tijdens school- en stage-activiteiten bij o.m. bedrijven of scholen. Er is een eigen risico van toepassing (1.000 euro bij schade aan zaken en 5.000 euro bij schade aan personen).

Deze verzekering dekt niet de schade die je toebrengt aan de eigendommen van HKU. Het spreekt voor zich dat opzettelijk toegebrachte schade niet wordt vergoed. Studenten moeten ook privé verzekerd zijn voor aansprakelijkheid. Dit is verplicht in Nederland.

Ongevallenverzekering
Studenten zijn verzekerd in geval van overlijden, algehele blijvende invaliditeit en geneeskundige kosten ten gevolge van een ongeval. Dit betreft ongevallen die plaatsvinden op HKU of je stageplaats, onderweg van en naar HKU of je stageplaats en tijdens activiteiten die door HKU zijn georganiseerd.

Buitenland

De HKU verzekeringen voor ongevallen en aansprakelijkheid tijdens schoolactiviteiten/stage gelden ook als je tijdens je HKU studie naar het buitenland gaat. Je bent verplicht zelf een reisverzekering af te sluiten als je naar het buitenland gaat.

Collectieve verzekering

Als HKU student kun je deelnemen aan een collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea (met collectiviteitskorting). Dit geldt ook voor je eventuele partner en kinderen. 

Informatie over de dekking, voorwaarden en tarieven vind je op de website van Achmea Zilveren Kruis: www.hbostudenten.zilverenkruis.nl.

Voor het berekenen van je premie heb je een collectiviteitsnummer nodig. Voor hbo-studenten is dat: 207000892.
 Heb je vragen over deze verzekering neem dan contact op met Zilveren Kruis Achmea via telefoonnummer 0900-8435 of via hun website.

Ook andere verzekeraars hebben speciale studentenpaketten. Een aantal sites waar studentenverzekeringen worden uitgelegd en vergeleken

www.studenten-zorgverzekeringen.nl

www.sum.nl/studenten-zorgverzekering

www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/studenten

www.zorgpremie.net

Ziektekosten

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder moet zich verplicht verzekeren via de basisverzekering. Als student kun je vaak wel een beroep doen op zorgtoeslag, een maandelijks bedrag dat door de belastingdienst wordt uitgekeerd.

 

Naast de basisverzekering kun je er voor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten met een ruimere dekking.

Heb je een andere nationaliteit?

Kijk dan op de website van Nuffic om vast te stellen of je wel of niet verplicht bent je via de basisverzekering te verzekeren.

Onverzekerd?

De overheid zoekt actief naar mensen zonder zorgverzekering. Als je geen zorgverzekering hebt krijgt je eerst een aanmaning, daarna een boete en daarna wordt je alsnog door de overheid verplicht verzekerd.

Zorgtoeslag

Voor het aanvragen van toeslagen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag, kun je kijken op: www.toeslagen.nl.

Inboedel

Als je niet bij je ouders woont, is het aan te raden je inboedel te verzekeren tegen brand en inbraak. Soms zijn deze verzekeringen (ongevallen, aansprakelijkheid, brand en inbraak) gecombineerd in één pakket, wat vaak een stuk goedkoper is.