HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Als je voldoet aan de voorwaarden heb je als hbo-student recht op studiefinanciering. Voor het hbo bestaat dit uit prestatiebeurs, studentenreisproduct, een lening en/of collegegeldkrediet.

Prestatiebeurs

Hieronder valt de aanvullende beurs als je ouders niet kunnen bijdragen aan je studie en ook de basisbeurs voor de studenten die al voor 2015-16 studiefinanciering voor het hoger onderwijs kregen.

Studentenreisproduct

Studenten kunnen kiezen tussen een week- of weekendkaart, waarmee je vrij kunt reizen in week of weekend (let op, in de zomerperiode geldt dit vrije reizen niet onbeperkt, ga voor volledige informatie naar de website van DUO).

Dit reisproduct laad je op een persoonlijke OV-Chipkaart. De duur van je studentenreisproduct is beperkt tot de jaren waarin je prestatiebeurs hebt en het eerste jaar van je leenfase.

Lening

Je mag lenen voor je studie, het bedrag hangt af van je eventuele aanvullende beurs.

Collegegeldkrediet

Naast je gewone lening kun je ook geld lenen voor je collegegeld. Als je een hoger instellingstarief betaalt, kun je dat hogere bedrag lenen, met een maximum van 5 keer het wettelijk tarief.

Op de website van DUO vind je precies hoe het allemaal werkt.

Wat kost studeren en hoe financier je dat?

Zowel de overheid (www.wijzeringeldzaken.nl/studeren) als NIBUD geven informatie over alle financiële zaken waar je als student mee te maken hebt. Via de site van NIBUD kun je het boekje Geldwijzer Studenten downloaden of bestellen.

Studiefinanciering en werk

Studenten die nog recht hebben op de basisbeurs (het oude stelsel) mogen jaarlijks een maximum bedrag bijverdienen zonder dat ze gekort worden op de basisbeurs. Op de website van DUO vind je meer informatie, zoals het bedrag voor dit jaar en wat je kunt doen als je meer verdient. 

Stopzetten studiefinanciering

Als je recht op studiefinanciering is verlopen, moet je dat zelf aan DUO doorgeven. Dat doe je via MijnDUO. Zet niet alleen je studiefinanciering stop, maar denk er aan ook je studentenreisproduct te deactiveren! Dat doe je bij een ophaalautomaat. Als je het studentenreisproduct te laat stopzet, krijg je een boete van DUO. Deze boete is 97 euro per halve maand. Het bedrag kan dus snel oplopen!

Meer informatie over je studentenreisproduct vind je op de website van DUO.

Voorzieningen studiefinanciering voor studenten met bijzondere omstandigheden

DUO heeft voor studenten die wegens een handicap studievertraging oplopen, of zelfs door een handicap de studie moeten afbreken, verschillende voorzieningen. Deze voorzieningen kun je alleen via de studentendecaan aanvragen. Zorg daarom dat de studentendecaan op de hoogte is als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Meer informatie over deze voorzieningen vind je vind je op de website van DUO.

Tegemoetkoming leraren

Studenten die een HKU lerarenopleiding volgen (voltijd of deeltijd), kunnen in aanmerking komen voor een 'Tegemoetkoming leraren'. Je vindt voorwaarden en een aanvraagformulier op de website van DUO.

EU- en EER-studenten

EU- en EER-studenten die hier werken kunnen in aanmerking komen voor studiefinanciering (voor de duur van hun dienstverband.). Dit geldt voor voltijdstudenten die
• de nationaliteit bezitten van een land van de EER of Zwitserland,
• in Nederland wonen,
• jonger zijn dan 30 jaar, en
• in dienstverband (met een arbeidscontract) minimaal 56 uur per maand in loondienst werken.

Voor aanvraagformulieren en informatie kun je terecht op de internationale website van DUO.

EER-landen
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Hongarije, Kroatië, Letland, Liechtenstein , Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Contact DUO

Veel antwoorden op vragen zijn terug te vinden op de website van DUO via 'Vraag en Antwoord'. Zelf je zaken regelen gaat via MijnDUO.

Kom je er niet uit, of kun je het antwoord op je vraag niet vinden, neem dan contact op met DUO. De mogelijkheden voor contact kun je terugvinden op de website van DUO.