HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Onvermijdelijk onderdeel van je studie zijn de studiekosten. Hier vind je alle informatie met betrekking tot kosten, betaling en meer.

Collegegeld

Er zijn twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. HKU bepaalt aan de hand daarvan het instellingscollegegeld.

Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld. De afdeling Onderwijs- en Studentzaken stelt op basis van de bij haar bekende gegevens vast welk tarief voor jou geldt.

Voor het studiejaar 2019-2020 is het wettelijke collegegeld door het Ministerie van OCW vastgesteld op € 2.083. Voor 2018-2019 is het wettelijke collegegeld € 2.060.

Halvering collegegeld eerstejaars

Het kabinet halveert het collegegeld van eerstejaars studenten hoger onderwijs vanaf het studiejaar 2018-2019. Voldoet een student aan de voorwaarden? Dan is het collegegeld voor hem of haar in studiejaar 2018-2019 € 1.030 in plaats van € 2.060.

Lees de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid

Betaling via machtiging

Voor de betaling van je collegegeld geef je bij je (her)inschrijving een digitale machtiging af in Studielink. Je kunt je collegegeld in één keer betalen of in vijf termijnen. Lees meer over digitale machtiging

Wanneer afgeschreven?

Bij betaling in één termijn wordt het volledige wettelijke collegegeld rond 25 september van je rekening afgeschreven. Betaal je in termijnen? Hieronder de data voor het studiejaar 2018-2019:


€ 2060 (wettelijk tarief) -  € 1030 (verlaagd wettelijk tarief)

  • 1e termijn: rond 25 sept 2018   € 435,97 - € 220,50 (inclusief € 24 administratiekosten)
  • 2e termijn: rond 26 nov 2018    € 412,01 -  € 208,38
  • 3e termijn: rond 25 jan 2019     € 412,01 -  € 208,38
  • 4e termijn: rond 25 mrt 2019    € 412,01 - € 208,38
  • 5e termijn: rond 27 mei 2019    € 412 -  € 208,36

Regels voor automatisch incasseren

Waarom is het instellingscollegegeld hoger dan het wettelijk collegegeld?

Voor studenten die het instellings-collegegeld moeten betalen, krijgt HKU geen bekostiging van de overheid. HKU heeft daarom in het instellingscollegegeld het bedrag aan bekostiging dat we niet ontvangen verwerkt. De hoogte van dit bedrag indexeren we eens in de 3 jaar.

Buitenlandse studenten

Studielink accepteert alleen Nederlandse bankgegevens of die van andere SEPA-landen. Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken als je niet over een rekening in een SEPA-land beschikt.

Onder studiefinanciering vind je de huidige financieringsmogelijkheden voor EU- en EER- studenten.

Financieel advies en tips

www.financieelstudieplan.nl is een online tool om meer inzicht kunnen krijgen in je inkomsten en uitgaven.


Op Slim Studeren=Geld Beheren geeft het Nibud uitleg over leningen en bespaartips.


Op studie-kosten.nl vind je heldere informatie over alles wat met studeren en geld te maken heeft.

Extraneus

Als extraneus betaal je voor collegejaar 2019-2020 examengeld ter hoogte van € 2.083. Dit is instellingstarief 1. Er is hiervoor geen restitutie mogelijk.

Twee inschrijvingen in het Hoger Onderwijs


Tweede opleiding naast opleiding HKU

Als je naast je opleiding aan HKU een tweede opleiding gaat doen aan een andere hogeschool of universiteit en je bent bij beide onderwijsinstellingen het wettelijk tarief verschuldigd, dan kun je bij de andere instelling vrijstelling krijgen voor betaling van het collegegeld. Hiervoor heb je een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) van HKU nodig.


Je kunt een BBC opvragen via sz@hku.nl. Vermeld hierbij voor welke instelling je het BBC nodig hebt. Een Bewijs Betaald Collegegeld kan alleen worden afgegeven als je volledig bent ingeschreven aan HKU.


Opleiding HKU is tweede opleiding

Betaal je aan een andere hogeschool of universiteit het wettelijk collegegeldtarief en is je opleiding bij HKU je tweede opleiding, dan heb je recht op vrijstelling van het collegegeld bij HKU. Let op! HKU accepteert BBC’s van andere instellingen tot 1 september. HKU heeft een origineel BBC nodig.


Lees alles over BBC’s in het inschrijfreglement (artikel 7).