HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Voor studenten van HKU Utrechts Conservatorium die niet genoeg geld hebben voor een nieuw muziekinstrument, een cursus, een masterclass of deelname aan een concours, is er het Richard Hol Fonds.

Doel

Doel van het fonds is zoveel mogelijk studenten te helpen met schenkingen, renteloze leningen of combinaties van beide. Een schenking bedraagt maximaal € 500,- en een lening € 4000,-.

De jaarlijkse draagkracht is beperkt en op = op. Om een bijdrage te kunnen krijgen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor het aanvragen geldt een vaste procedure.

Dit fonds is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging.

Aanvraag

Download het aanvraagformulier om je aanvraag te doen. Lees de voorwaarden en procedure omschrijving op deze pagina.

Voorwaarden

• De aanvraag past binnen het doel van het fonds.
• Je kunt aantonen dat je niet in staat bent om het bedrag zelf of met hulp van je ouders / verzorgers te betalen.
• Als je je studie aan HKU Utrechts Conservatorium beëindigt voor het einde van het eerstvolgende studiejaar, moet je de helft van de schenking terugbetalen.
• Als je binnen twee jaar na de aanvraag HKU Utrechts Conservatorium zonder diploma verlaat, wordt de lening beëindigd en moet deze worden terugbetaald.
• Als je de afgesproken aflossingstermijnen en bedragen niet nakomt, wordt de lening teruggevorderd.

Studenten die nooit eerder een beroep hebben gedaan op het fonds hebben voorrang op hen die al eerder een bedrag ontvingen.

Procedure

Lever uiterlijk 4 weken voor aanvang het compleet ingevulde aanvraagformulier met de gevraagde de bijlagen (o.a. aanbevelingsbrief van de hoofdvakdocent) in bij de Servicebalie op HKU Utrechts Conservatorium. Aanvragen die op kortere termijn dan 4 weken voor de gebeurtenis worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen. Aanvragen worden eveneens getoetst op volledigheid en correctheid.

Complete aanvragen worden door de onderwijsbalie doorgegeven aan de penningmeester van het fonds. In de volgende 4 tot 6 weken wordt de aanvraag behandeld. De penningmeester kan in die periode om meer informatie vragen en bekijkt, als het om een lening gaat, wat je kunt aflossen.

Deadline

Voor activiteiten in september en de eerste helft van oktober moet je aanvraag vóór 1 juni daaraan voorafgaand ingediend zijn. Voor activiteiten vanaf de tweede helft van oktober kun je vanaf begin september een aanvraag indienen.

Uitslag

Je krijgt schriftelijk bericht over de uitslag. Is het een schenking, dan wordt het geld overgemaakt. Gaat het om een lening, dan wordt er eerst een aflossingscontract opgesteld.