HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Het profileringsfonds biedt financiële ondersteuning voor bestuursbeurzen, talentbeurzen en afstudeersteun bij bijzondere omstandigheden.

Meld bijzondere omstandigheden altijd tijdig bij de studentendecaan om later mogelijk in aanmerking te kunnen komen voor het profileringsfonds. Je kunt nooit met terugwerkende kracht aanspraak maken op het fonds.

Afstudeersteun

Als je door ziekte, zwangerschap of familieomstandigheden studiepunten misloopt, dan kun je dit vaak nog inhalen tijdens je studie. Soms leidt het echter tot langer studeren. Het profileringsfonds van HKU kan je bepaalde gevallen tegemoet komen in de extra kosten die je maakt bij langer studeren als gevolg van bijzondere omstandigheden.

Aanvraag
Je kunt een aanvraag afstudeersteun doen in het studiejaar dat volgt op het studiejaar waarin de studievertraging is opgetreden. Vanaf 1 oktober van elk jaar staan de actuele aanvraagformulieren van het studiejaar daarvóór op deze pagina.

Je kunt afstudeersteun niet over éérdere studiejaren aanvragen. Dat je contact hebt gehad met de studentendecaan over je vertraging is een voorwaarde voor aanvraag, dus vraag je studentendecaan om advies als je niet zelf al door hem of haar bent gevraagd deze aanvraag te doen.

Gebruik voor de aanvraag onderstaand aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Afstudeersteun (docx)

Bestuursbeurzen

Studenten die in de CMR, MR en OC van de HKU zitting nemen krijgen de daarvoor beschikbare bestuursbeurs uit het profileringsfonds automatisch via het bestuursbureau.
Lees ook de Handleiding voor uitbetalen bestuursbeurzen (pdf)

HKU studenten die gezamenlijk met studenten van de UU of de HU in een bestuur van een studentenorganisatie kunnen ook een bestuursbeurs aanvragen. De procedure hiervoor staat beschreven in het reglement profileringsfonds.

Talentbeurzen

De talentbeurzen voor niet-EU studenten wordt automatisch toegekend aan studenten die aan de voorwaarden voldoen.

Bekijk het reglement