HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Het Holland Scholarship is een beurs voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de EER. Curaçao, St. Maarten en Aruba is ook mogelijk.

Selectie

De selectie wordt gedaan door een commissie van de betreffende HKU-school.


Aanvraagformulier

Deadlines:

1 oktober 2019 voor studenten van HKU Muziek en Technologie.

1 maart 2020 voor studenten van andere HKU-schools


Mail het formulier met je motivatie en studievoortgangsoverzicht aan

HKU Onderwijs- en Studentzaken.

Selectiecriteria

  • De student heeft originele, concrete en toepasbare ideeën om zijn ambassadeursfunctie vorm en inhoud te geven.
  • De student kan zijn geschiktheid voor de ambassadeursfunctie helder formuleren en motiveren.
  • De student kan helder formuleren en onderbouwen dat de internationale stage/exchange/project de juiste keuze is en nodig is voor zijn ontwikkeling.
  • De gekozen organisatie/locatie/instelling is passend bij het profiel dat de student aan het ontwikkelen is.
  • De leerdoelen zijn haalbaar en realistisch.
  • De te verrichten activiteiten sluiten aan op de leerdoelen.
  • Student heeft geen studieachterstand.
  • De aanvraag is op tijd aangeleverd.

Toekenning

Als je geselecteerd bent, komt een eventueel eerder toegekende HKU abroad beurs voor het buitenland traject te vervallen.

Mocht een HKU-school geen geschikte kandidaat hebben, dan wordt deze

Holland Scholarship via loting toegekend aan een van de reservekandidaten.

Het Holland Scholarship wordt mogelijk gemaakt door: