HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Het doel van de Georgine van den Boogert Stichting is om studenten van HKU Utrechts Conservatorium te ondersteunen d.m.v. een schenking. Als je niet genoeg geld hebt voor een cursus, een masterclass of deelname aan een concours, kun je een aanvraag indienen.

Voorwaarden

• Je aanvraag past binnen het doel van de Stichting;
• Je kunt aantonen dat je niet in staat bent om het bedrag zelf of met hulp van je ouders/verzorgers te betalen;
• Als je je studie aan HKU Utrechts Conservatorium beëindigt voor het einde van het eerstvolgende studiejaar, moet je de helft van de schenking terugbetalen.
• Studenten die nooit eerder een beroep hebben gedaan op de Stichting of een ander Fonds hebben voorrang op hen die al eerder een bedrag ontvingen.
• De Stichting verstrekt geen geld voor het volgen van masterclasses van docenten van HKU Utrechts Conservatorium in het buitenland tijdens de vakantieperiode.

Schenking

Een schenking bedraagt maximaal € 1.000. De jaarlijkse draagkracht is beperkt en op = op. Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden en voor het aanvragen geldt een vaste procedure.

Procedure

Richt een schriftelijk verzoek aan het secretariaat van HKU Utrechts Conservatorium, Mariaplaats 28, 3511 LL Utrecht. Of stuur een email naar: secretariaat.mariaplaats@hku.nl
Verzoeken dienen minimaal twee maanden van te voren te worden ingediend.

De inhoud van het verzoek moet de volgende gegevens bevatten:
1. CV van de student
2. Doel waarvoor de schenking bedoeld is
3. Reden waarom je niet in staat bent om dit bedrag zelf of met hulp van ouders / verzorgers te betalen
4. Aanbevelingsbrief van hoofdvakdocent
5. Vermelding van rekeningnummer

Uitslag

Alle aanvragen worden binnen 4 tot 6 weken behandeld. Je krijgt schriftelijk of per mail bericht over de uitslag en evt. hoogte van de schenking.

Georgine van den Boogert heeft deze stichting opgericht ter nagedachtenis aan haar vader, Johan van den Boogert. Hij is gedurende 21 jaar (1958 – 1979) directeur van het Utrechts Conservatorium geweest.