HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Er zijn een aantal beurzen en fondsen specifiek voor studenten die na hun afstuderen naar het buitenland willen voor een vervolgstudie, stage of project. Je kunt je aanmelden voor meerdere beurzen tegelijk.

VSBfonds

VSBfonds stelt elk jaar beurzen beschikbaar voor vervolgstudie van van minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden in het buitenland.

Bij de selectie zijn betrokkenheid bij je omgeving en een goed gemotiveerd studieplan belangrijke criteria.

Een VSBfonds Beurs bedraagt maximaal € 7.000 voor een eenjarige en maximaal € 10.000 voor een tweejarige vervolgstudie. HKU kan per jaar een beperkt aantal kandidaten voordragen.

De sluitingsdatum voor aanmelding is 1 maart voor het daaropvolgend studiejaar. Je kunt ook nog in het jaar na je afstuderen een VSBfonds Beurs aanvragen. Voor meer informatie: www.vsbfonds.nl/studiebeurzen

Prins Bernhard Cultuurfonds

Cultuurfondsbeurzen zijn bedoeld voor vervolgopleidingen of onderzoek in het buitenland met een minimale duur van 3 maanden. De doelstelling is dat je hiermee een brug slaat naar jouw geambieerde toekomst als bijvoorbeeld acteur, beeldend kunstenaar, musicus of wetenschapper.

Cultuurfondsbeurzen bedragen tussen de € 1.500 en € 15.000 of, in zeer uitzonderlijke gevallen, € 20.000.

De sluitingsdatum voor aanmelding is 1 april voor het daaropvolgend studiejaar. Meer informatie vind je op: www.cultuurfonds.nl

Particuliere fondsen

Een aantal particuliere fondsen ondersteunt ook vervolgstudies in het buitenland.

Fulbright beurzen

Fulbright beurzen zijn voor studenten in hun laatste studiejaar en recent afgestudeerden die een ‘graduate’ studie of onderzoek willen doen in de Verenigde Staten. Kandidaten moeten o.a. hele goede cijfers hebben en ook betrokken zijn bij andere activiteiten naast hun studie. De hoogte van een Fulbright beurs, waarvan er ongeveer 8 in Nederland beschikbaar zijn, is ongeveer $35.000. Aanmelding en afhandeling gaat via het Fulbright Centrum in Amsterdam.

De deadline voor het aanvragen voor een Fulbright beurs is in de tweede helft van januari. Meer informatie over o.a. de voorwaarden en de aanvraagprocedure is te vinden op hun website: www.fulbright.nl

Culturele Verdragen

Nederland heeft culturele samenwerkingsverbanden met ongeveer 40 landen.

Beschikbare beurzen en de hoogte van de beurs varieert per land en is altijd beperkt. Beurzen worden toegewezen door het gastland voor een maximum van 1 jaar.

Deadlines voor aanmelding variëren tussen december en januari voor het daaropvolgend academisch jaar.

Voor meer informatie: www.nuffic.nl/cultureleverdragen