HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Je mening over HKU wordt enorm op prijsgesteld. Er zijn verschillende manieren om je mening te ventileren.

Zo kan je zitting nemen in de medezeggenschapsraad of je verkiesbaar stellen voor de opleidingscommissie van je studierrichting. 


Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) van een opleiding bestaat uit studenten en docenten. Elke opleiding heeft een OC. De commissie dient als spreekbuis binnen de organisatie van HKU.


De OC moet de kwaliteit van onderwijs in de gaten houden en eventuele problemen, die door studenten of docenten gesignaleerd worden, door advies te geven aan het bestuur.


Daarnaast adviseert de OC bij verschillende beslissingen, met name wanneer die voor studenten veranderingen betekenen.


De commissie komt gemiddeld tweemaal per blok bij elkaar.

De formele regeling (Reglement Opleidingscommissies) voor opleidingscommissies reglementen.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad geeft je de mogelijkheid om mee te praten én te beslissen over het reilen en zeilen binnen HKU. Je kan je hiervoor verkiesbaar stellen.

Lees meer over medezeggenschap.