HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Bij HKU zijn er duidelijke procedures voor studenten met een belemmering. Je kunt aanpassingen of voorzieningen aanvragen om de manier waarop je studeert te ondersteunen.

Nadat je bent toegelaten tot HKU is het van belang dat je tijdig een aanvraag doet zodat de voorzieningen snel kunnen worden geregeld.

Voorzieningen worden op maat afgesproken, afhankelijk van wat jij nodig hebt. HKU biedt voorzieningen voor dyslexie en andere belemmeringen.

Voorzieningen bij dyslexie

HKU heeft een helder dyslexieprotocol. Dit is de procedure waarin is vastgelegd wat je als student moet ondernemen om passende voorzieningen te krijgen. Meer over de voorzieningen voor studenten met dyslexie vind je via onderstaande link.

Verkorte procedure aanvraag voorzieningen bij dyslexie

Voorzieningen bij onder meer:

• AD(H)D
• Autisme
• Chronische ziekte
• Psychische beperking
• Lichamelijke beperking
• Visuele en/of auditieve beperking

Herken je een van bovenstaande belemmeringen? Via onderstaande link vind je meer informatie over wat HKU voor je kan betekenen en hoe je voorzieningen aanvraagt.

Aanvragen voorzieningen

Studiefinanciering

Studenten met een functiebeperking kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een uitzonderingsregel op de prestatiebeurs.

Je kunt ook een aanvraag doen voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds. De studentendecanen kunnen je hierover informeren.

De Wet

HKU werkt conform de wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte. Op de website van ZorgWijzer vind je informatie over hoe het onderwijs voor mensen met een handicap is geregeld.

Haalbaarheid

De aard van je handicap kan wel een rol spelen bij geschiktheid voor bepaalde opleidingen. Lees meer over de haalbaarheid opleidingen.

Gemaakt door HKU studenten voor Handicap en Studie.


Gemaakt door HKU studenten voor Handicap en Studie.