HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

HKU vertrouwenspersonen behartigen de belangen van studenten en medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Vertrouwenspersonen hebben een onafhankelijke positie en een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat alles wat je vertelt vertrouwelijk wordt behandeld. Er wordt nooit zonder jouw toestemming contact opgenomen met derden. Je kunt bij hen je verhaal kwijt en overleggen over de volgende stap.

Een vertrouwenspersoon luistert en kan je eventueel doorverwijzen naar hulpverlenende instanties binnen of buiten de hogeschool, of adviseren over en begeleiden bij het indienen van een klacht bij de HKU klachtencommissie. Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht.

Ongewenst gedrag is in principe elk gedrag dat als ongewenst wordt ervaren, zie ook ongewenste omgangsvormen. Denk aan:
- Pesten
- Discriminatie
- (Seksuele) intimidatie
- Agressie en/of geweld

HKU heeft drie vertrouwenspersonen. Je kunt zelf beslissen met welke vertrouwenspersoon je contact opneemt.

Studentendecaan

De studentendecaan helpt en geeft je advies bij (dreigende) studievertraging door ziekte of andere bijzondere omstandigheden. Klik hier voor meer informatie.

Vertrouwenspersonen HKU

Wim Marseille

wim.marseille@hku.nl

06-40262949

Elsje Dicke

elsje.dicke@hku.nl

030-2091909

Sabine Huard

sabine.huard@hku.nl

06-48430288