HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

HKU wil een veilige omgeving bieden, waarin studenten en medewerkers respectvol met elkaar omgaan.

Het beleid tegen ongewenste omgangsvormen legt de nadruk op preventie. Leidinggevenden dragen dit beleid uit en vervullen een voorbeeldfunctie. Onder ongewenste omgangsvormen worden een aantal vormen van gedrag verstaan.

Seksuele Intimidatie

Onder seksuele intimidatie verstaat HKU ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten en ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als ongewenst wordt ervaren.

Agressie en geweld

Onder agressie en geweld verstaat HKU gedrag waarbij iemand psychisch of fysiek wordt lastig gevallen. Je kunt hierbij denken aan uitschelden, beledigen, bedreigen, intimideren, beschadigen van eigendommen, schoppen, slaan, met een wapen dreigen en/of overvallen.

Pesten

Onder pesten verstaat HKU alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter.

Het reglement

Het beleid van HKU is vastgelegd in het:
Hierin is ook informatie over de klachtencommissie van HKU te vinden.

Overige klachten

HKU heeft één loket ingericht waar studenten terecht kunnen om een klacht, bezwaar of beroep in te dienen.

Vertrouwenspersonen

Bij problemen met ongewenste omgangsvormen zijn de vertrouwenspersonen het eerste aanspreekpunt.

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en helpt je (als je dat wilt) bij het nemen van stappen om het ongewenste gedrag te doen beïndigen en/of de dader er op aan te laten spreken. Ook kan ze je begeleiden wanneer je een klacht in wilt dienen bij de Klachtencommissie van HKU.


Beroep doen

Bij een beroep op de klachtencommissie onderhoudt het bestuurssecretariaat de contacten. Het correspondentieadres is:


HKU Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen

T.a.v. Audrey Zimmerman, ambtelijk secretaris

Postbus 1520

3500 BM Utrecht