HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

HKU heeft één loket ingericht waar studenten een klacht, bezwaar of beroep kunnen indienen.

Het loket neemt contact op met de persoon of het college die de klacht moet afhandelen. Je wordt hierover geïnformeerd na ontvangst van je klacht. Het loket bewaakt dat je klacht correct en tijdig wordt afgehandeld.

Algemene klachten

Heb je een klacht? Bespreek deze eerst met de persoon zelf (of verantwoordelijke van het organisatie-onderdeel tegen wie de klacht is gericht). Hopelijk kunnen jullie samen al een oplossing vinden. Kom je er niet uit, dan kun je je klacht indienen via het loket. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt deze behandeld door een school-directeur, de verantwoordelijke (leidinggevende) of het College van Bestuur.

Oneens beoordeling/ BSA?

Oneens met een beslissing over studiepunten, BSA, vrijstelling of beoordeling? Een beroep tegen een dergelijke beslissing gaat naar het College van Beroep voor de Examens. Jij moet ervoor zorgen dat je jouw beroep binnen zes weken na de genomen beslissing indient bij het loket.

Ander geschil?

Een bezwaar tegen een andere beslissing bij HKU, wordt behandeld door de geschillenadviescommissie. Ook hier moet je het bezwaar binnen zes weken na de genomen beslissing indienen bij het loket.

Klacht ongewenst gedrag

Bij onwenselijk gedrag is het is aan te raden om contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen voordat je een klacht indient. Zij kunnen je begeleiden.
Meer over vertrouwenspersonen.

Wanneer je te maken hebt met bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie, pesten of geweld, dan valt dit onder ongewenste omgangsvormen. Hiervoor kun je een klacht indienen bij het loket. De klachtencommissie van HKU onderzoekt deze klachten. Meer informatie over ongewenste omgangsvormen.

Indienen

Je kunt je beroep of  bezwaar over bovenstaande schriftelijk indienen bij het Bestuursbureau van HKU via e-mail cvb@hku.nl of per post naar


HKU / Bestuursbureau

Postbus 1520

3500 BM Utrecht


Zorg dat je altijd duidelijk je eigen gegevens (naam, adres, studentnummer, opleiding waarop je staat ingeschreven) vermeldt en helder duidelijk maakt waar je het niet mee eens bent en waarom niet.Heb je overige klachten of vragen hierover, neem dan contact op met HKU Servicebalie Studentzaken. Ook bij vragen over de werkwijze, neem je contact op met HKU Servicebalie Studentzaken.

De klachtenprocedure is formeel is geregeld in het Studentenstatuut.


Voor contractstudenten (o.a. basisopleidingen) geldt het Cursistenstatuut. Deze kun je downloaden van studentportal.hku.nl/reglementen onder het kopje Statuten en Reglementen.