HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Voor ieder domein bestaan websites en organisaties die kunnen zorgen voor informatie en inspiratie.

Vaak bieden ze ook trainingen, netwerkbijeenkomsten of vacature-overzichten. Bij de bijeenkomsten en events van deze organisaties heb je veel kans om interessante vakgenoten te ontmoeten. We hebben op deze pagina enkele op een rij gezet.

Beroep kunstenaar

Kunstenaars&CO en de Amsterdamse Hogeschoool voor de Kunsten (AHK) ontwikkelden samen Beroepkunstenaar.nl. Zoeken kan op trefwoorden in verschillende disciplines (muziek, theater, dans etc.) en thema’s (ondernemen, subisidie & sponsoring, inkomen & belasting, rechten & contracten etc.). Daarnaast staan er stappenplannen, wegwijzers en ondernemerstests op de site.

www.beroepkunstenaar.nl


Nederlands instituut voor Mediakunst (NiMK)

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) bevordert een vrije ontwikkeling, toepassing, verspreiding van, en reflectie op nieuwe technologieën binnen de beeldende kunst. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst ondersteunt de mediakunst op drie kerngebieden: presentatie, onderzoek en collectie en biedt via faciliteiten een uitgebreide dienstverlening voor kunstenaars en kunstinstellingen.

www.nimk.nl


Gaudeamus Muziekweek

De Gaudeamus Muziekweek is het internationaal vermaarde festival voor jonge componisten en nieuwe muziek. Vanaf 2011 vindt het plaats in Utrecht. Naast een festival wil de Gaudeamus Muziekweek hier ook een platform en aanjager worden van ontwikkelingen en initiatieven binnen de nieuwe muziek.
www.muziekweek.nl


WORM

Geboren onder de sterren van Punk, Dada, Fluxus en Hacktivism is WORM een volbloed bastaardkind van een onmogelijke liefde tussen avant-gardistische recreatie, DIY en sustainability. Met een vlijmscherp mes fileren we het culturele kaf van het artistieke koren met een bonte verzameling aan concerten, filmvertoningen, lezingen, parties, workshops, seminars en publicaties.

www.worm.orgBoekmanstichting

Studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid. Stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid.

www.boekman.nl

Mediafonds

Het Mediafonds stimuleert de totstandkoming van cultureel media-aanbod via radio, televisie en internet van de landelijke en regionale publieke media-instellingen. Het fonds verstrekt productiesubsidies en maakt de ontwikkeling mogelijk van veelbelovende programmaconcepten. Naast de beoordeling van ingediende subsidieverzoeken, organiseert het Mediafonds activiteiten die gericht zijn op talentontwikkeling en kwaliteitsbevordering, zoals evaluaties, workshops, debatten, conferenties en masterclasses.

www.mediafonds.nl

STEIM

Center for research & development of instruments & tools for performers in the electronic performance arts. Laboratory, workshop, international meeting place, artist hotel, production office, live electroacoustic music, DJ's, VJ's, theater and installation makers, video artists and nomad studio.
steim.org


Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een cultuurhistorische instelling die het audiovisueel erfgoed dat uit historisch of cultuurhistorisch oogpunt van nationaal belang is verzamelt, conserveert en toegankelijk maakt voor zoveel mogelijk gebruikers: mediaprofessionals, onderwijs en wetenschap, en het algemene publiek. Daarnaast ontwikkelt en verspreidt het instituut kennis op het gebied van audiovisuele archivering, digitalisering en mediahistorie.
www.beeldengeluid.nl


Het Nieuwe Instituut
, architectuur, design, e-cultuur
De huidige tijd wordt gekenmerkt door radicale technologische, economische, culturele en sociale veranderingen. Het Nieuwe Instituut wil deze veranderende wereld in kaart brengen en zichtbaar maken en tegelijkertijd de discussie hierover bevorderen voor zowel het professionele ontwerpveld als een breder publiek.

hetnieuweinstituut.nl


VERS (voorheen: Nieuwe Film en Televisie Makers/ NFTVM)

De Vereniging van Nieuwe Film- en Televisiemakers (NFTVM) heet Vers! Sinds de oprichting in 1996 is de NFTVM de netwerkvereniging voor jonge film- en televisiemakers. Met inmiddels ruim 1300 leden en vrienden, tal van activiteiten en voordelen, en een gepassioneerd bestuur is de NFTVM inmiddels een gevestigde naam.

www.versfilmentv.nl

Cultuur-Ondernemen

Cultuur-Ondernemen is de nieuwe naam van Kunst & Zaken en Kunstenaars&CO. Op 1 juli 2010 zijn de organisaties gefuseerd. Stichting Cultuur-Ondernemen ondersteunt en begeleidt kunstenaars, creatieven en culturele organisaties bij het zakelijk optimaal benutten van hun creatieve kapitaal. Cultuur-Ondernemen verzamelt en deelt kennis van de culturele sector en brengt kunstenaars, creatieven, culturele instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar.
www.cultuur-ondernemen.nlLKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek draagt het instituut bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid.

www.lkca.nl


Mediamatic

Mediamatic Stichting houdt zich bezig met culturele ontwikkelingen die gepaard gaan met nieuwe technologieën, of nieuwe technologieën die culturele ontwikkelingen veroorzaken. Mediamatic organiseert tentoonstellingen, workshops, salons en andere projecten over nieuwe media, kunst en cultuur.
www.mediamatic.net


MediamaticLab

Mediamatic Lab ontwikkelt intelligente, innovatieve media-applicaties. We zijn vooral goed in het ondersteunen van de onderlinge samenwerking van mensen, de uitwisseling van kennis en verhalenprojecten.

Mediamatic Stichting, culturele instelling voor nieuwe media en cultuur, is onze zusterorganisatie.

www.mediamatic.net/5633/nl/mediamatic-lab


Waag Society

Waag Society – Institute for art, science and technology – is een pionier op het gebied van digitale media. In de afgelopen 20 jaar heeft de stichting zich ontwikkeld tot een instituut van internationale statuur, een platform voor artistiek onderzoek, een katalysator van experimenten en evenementen en een broedplaats voor culturele en sociale innovatie.
www.waag.org