HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Beroepsorganisaties zijn organisaties die een hele branche vertegenwoordigen. Vanuit de gedachte 'samen sta je sterk' verenigen beroepsorganisaties gelijksoortige ondernemingen.

Je kunt je aansluiten bij een of meer beroepsorganisaties. De websites bieden vaak veel informatie en nieuws over de branche, maar ook bijvoorbeeld vacatures, cursussen of kortingen. Als je juridische vragen of kwesties hebt kan een belangenvereniging of beroepsorganisatie je vaak verder helpen.

FNV Kiem
FNV KIEM is de vakbond voor werknemers, freelancers, kleine zelfstandigen, starters en uittreders in de kunsten, informatie-industrie en de (multi-)media.
FNV KIEM is een professionele vakbond die opkomt voor werk en inkomen van leden die werkzaam zijn (geweest) in de sectoren kunsten, informatie, verpakkingen, (multi)media en communicatie. De bond sluit collectieve contracten en levert instrumenten om de eigen rechtspositie te regelen. Daarnaast voorziet FNV KIEM in collectieve en individuele belangenbehartiging.

www.fnv-kiem.nlNederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers

De grootste en oudste belangenvereniging van film- en televisiemakers in Nederland. Vrijwel alle disciplines in de Nederlandse Film en TV industrie zijn vertegenwoordigd. Individuele- en collectieve belangenbehartiging zijn de voornaamste doelstellingen van de NBF.

www.nbf.nl


VERS Film & TV

De doelstelling van de vereniging is om jonge film- en tvmakers met elkaar en met de zogenaamde gevestigde orde in contact te laten komen. Daarnaast worden leden geinformeerd over verschillende film- en tvzaken.

www.versfilmentv.nl/

www.nftvm.nl


Dutch Directors Guild, vereniging van Nederlandse film- en televisieregisseurs

De DDG behartigt de professionele belangen van regisseurs werkzaam in de audiovisuele sector, zowel collectief als individueel.

www.directorsguild.nl


Netwerk Scenario Schrijvers

Netwerk Scenarioschrijvers is een beroepsorganisatie voor scenarioschrijvers.

www.netwerkscenario.nl


Vereniging Constructief Audio - Geluidsmensen (VCA)

Beroepsvereniging van geluidsmensen voor film en televisie

www.vcafilmsound.nl


Buma/Stemra

Buma/Stemra is er voor componisten, tekstdichters, bewerkers en muziekuitgevers (ook sub-uitgevers) die de exploitatie van hun rechten willen uitbesteden.

www.bumastemra.nl


Stichting Audio Engineering Society, sectie Nederland

De Audio Engineering Society heeft tot doel ieder die zich op professionele wijze bezighoudt met audiotechniek en verwante vakgebieden te verenigen. De kern van deze binding wordt gevormd door het verzamelen en uitwisselen van theoretische en praktische kennis van en over audio en aanverwante vakgebieden. De AES is uitgever van vakliteratuur en van een 'Journal' die tien maal per jaar verschijnt.

www.aes-section.nl

NTB

Vakbond voor musici en acteurs is een zakelijk en juridisch expertise-centrum voor musici, dansers en acteurs.

www.ntb.net


Theaterkrant.nl

Theaterkrant.nl is het grootste online theaterplatform van Nederland, met dagelijks het laatste nieuws uit de podiumkunsten, recensies van alle nieuwe voorstellingen, een theatervacaturebank en meer. Theatermaker en Theaterkrant.nl zijn uitgaven van Stichting ter Bevordering van de Podiumkunst in Nederland (Stichting BPN).

www.theaterkrant.nl


Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging

De KNTV is de vakbond voor uitvoerende musici, muziekdocenten, dirigenten en componisten / arrangeurs, die hun beroepspraktijk professioneel willen inrichten.

www.kntv.nl


Geneco

Het Genootschap van Nederlandse Componisten is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van componisten die in Nederland wonen en werken. Het Genootschap volgt kritisch het beleid van rijk, gemeente en provincie. Het doet dit door overleg te voeren, en contacten te onderhouden met de voor de Nederlandse gecomponeerde muziek belangrijke organisaties, zoals het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, Ministerie van OC&W, MuziekGroep Nederland, Gaudeamus, International Society of Contemporary Music (ISCM), Buma/Stemra, en aanverwante beroepsverenigingen.

www.geneco.nl


Muziekinstituut Multimedia

Het Muziekinstituut MultiMedia (MiMM) is een initiatief van een aantal vooraanstaande componisten en van organisatoren uit de culturele sector. Dit initiatief is er op gericht om multimediale muziek de haar toekomende plaats te verschaffen in het bewustzijn van professionals èn algemeen publiek. Onder multimediale muziek wordt muziek voor film, video, (muziek-)theater, dans en installaties verstaan.
Het Muziekinstituut wil een kenniscentrum zijn en tevens als initiator optreden van projecten die aandacht genereren voor muziek en componist op dit terrein. Ook wil het een platform zijn voor multimediale muziek en componist.

www.mimm.nl


BNO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) is de branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. De BNO zet zich in voor de zakelijke, maatschappelijke en culturele belangen van ontwerpers.

www.bno.nl

CHI

Chi Nederland is de Nederlandse vereniging voor mens-computer interactie, de studie van de interactie tussen gebruikers en technologie.

www.sigchi.nl


IxDA

The Interaction Design Association (IxDA) is a non-profit professional organization whose focus is promoting both the field of interaction design and the interests of an international community of practitioners, managers, educators, and students of interaction design.

www.ixda.org/en/


CEDAR

Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten (Cedar). CEDAR is het facilitair bedrijf voor auteursrechtenorganisaties.

www.cedar.nl


Vereniging Nederlandse Animatie Producenten (VNAP)

De VNAP behartigt de belangen van haar leden -de animatieproducenten- en bevordert het tot stand komen en exporteren van animatieproducties voor alle media én stimuleert een animatie-industrie in Nederland.

www.vnap.nl


Beeldrecht

Auteursrechtorganisatie voor visuele makers in Nederland. Informatie voor aangeslotenen en gebruikers.

www.pictoright.nl


Crewbelangen (VCB)

Vereniging die opkomt voor rechten en belangen van crewleden in de film- en televisiewereld.

www.crewbelangen.nl


Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars (BBK)

Het opzetten en runnen van een beroepspraktijk als beeldend kunstenaar gaat niet over rozen. Door alle regels en regelingen zie je soms door de bomen het bos niet meer. Onze medewerkers op het adviesbureau weten daar alles van en staan je bij met persoonlijk advies. Van vragen over het aanvragen van de WWIK, het opstellen van contracten tot problemen met de huur van je atelier. Met al je vragen kan je terecht bij het adviesbureau. Als het nodig is kunnen we ook tussen verschillende partijen bemiddelen om in het geval van een conflict tot een oplossing te komen.
De BBK treedt al meer dan 65 jaar op als vakbond en behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden.

www.bbknet.nl


DuPho

DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. 
DuPho gelooft in de kracht en waarde van beeld, verbindt, inspireert, adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied. DuPho zet zich in voor de positieverbetering van professionele fotografen op het zakelijke, maatschappelijke en culturele vlak. Zij brengt hun werk en het vak nationaal en internationaal actief onder de aandacht. DuPho is een moderne organisatie: niet top down maar bottom-up georganiseerd. Samen met het landelijke bureau worden activiteiten, lezingen, workshops en borrels georganiseerd. Leden bepalen de agenda en vormen de belangrijkste bron van informatie en inspiratie. De kracht van DuPho zit in het collectief: jij steunt het collectief en het collectief steunt jou.

dupho.nl

www.fotografenfederatie.nl