HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Op deze pagina kun je informatie vinden over de herkansingen van toetsen die je nog niet behaald hebt in een voorgaand studiejaar.

In het overzicht kun je vinden wanneer er hertentamens afgenomen worden. Opdrachten dienen vóór 20 juni 2018 per mail bij de betreffende docent te worden ingeleverd. Opdrachten die na deze datum zijn ingeleverd, worden deze tentamenperiode niet meer nagekeken.
Er wordt in dat geval een onvoldoende ingevuld in Osiris. De herkansingsmogelijkheid is daarmee verbruikt.