HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Op deze pagina vind je informatie die relevant is voor je opleiding Bachelor of Music in Education (BMEd) - ook wel de opleiding Docent Muziek genoemd.

OSIRIS

In OSIRIS staan de modulebeschrijvingen en worden de studiepunten geregistreerd. Bekijk jouw studievoortgang in OSIRIS Student.

Klopt er iets niet? Neem dan contact op met de docent of je tutor.

Jaarplanning 2017-2018

september maart
oktober april
november mei
december juni
januari juli
februari

Studieleider

De studieleider van de opleiding Bachelor of Music in Education is Christian Boel. Je kunt een afspraak met hem maken via christian.boel@hku.nl.

Carlijn Kooijmans ondersteunt de studieleider o.a. bij het organiseren van projecten en het lesrooster.

actueel

Tutoren Utrechts Conservatorium

Jazz & Pop - BMus en MMus

Marloes Hendriks


Klassieke Muziek (behalve zang), Compositie, Beiaard, Kerkmuziek, Historische Uitvoeringspraktijk, Musician 3.0 - BMus en MMus

Marijke Arnold


Bachelor of Music in Education (Docent Muziek) en Klassieke Muziek zang - BMus en MMus

Mathijs van der Heide

Kunsteducatie vakken

Een bijzonder onderdeel van het curriculum van de Opleiding Docent Muziek is het gezamenlijk programma van de bachelor docentenopleidingen. Dit aanbod is gericht op het brede werkgebied van kunsteducatie. Het daarvoor ontwikkelde programma wordt aangeboden in samenwerking met de docentopleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving en Theater.

Het programma vormt een onderdeel van de beroepsvoorbereidende vorming en bestaat uit onderwijseenheden op het gebied van cultuurgeschiedenis, werkveldoriëntatie, interdisciplinaire projecten en interdisciplinaire stages. Studenten beeldend, theater en muziek werken in dit programma samen aan uiteenlopende opdrachten. De desbetreffende lessen worden veelal gegeven in de vestiging van de centrale diensten van de HKU aan de Nieuwekade of op locaties van de andere HKU-docentopleidingen.

Bepalend voor de inrichting van dit gezamenlijke programma zijn de recente ontwikkelingen in met name het Voortgezet Onderwijs en in die gebieden van het binnen- en buitenschoolse onderwijs waarin sprake is van interdisciplinaire kunsteducatieve ontwikkelingen. Maar ook aspecten als culturele diversiteit en jongerencultuur zijn belangrijke criteria voor de opbouw van dit deel van het curriculum. De kunsteducatieve vakken worden in de regel gegeven op donderdag.

Lees meer over het Gezamenlijk programma Kunsteducatie

Stages

Stages vormen de centrale leeromgeving voor een student Docent Muziek. In alle jaren wordt er dan ook intensief stage gelopen in diverse werkvelden die voor een aankomend Docent Muziek van belang zijn. Deze stages worden vanuit de opleiding gecoördineerd. Suggesties voor nieuwe stageadressen zijn altijd welkom. Carlijn Kooijmans regelt als stage coördinator de stage adressen en verzorgt de communicatie met de stageadressen.

Om ons zorgvuldig samengestelde stagebestand te behouden is het zaak de richtlijnen vanuit de opleiding te volgen en niet zonder geldige reden de stage te laten vervallen. Afwezigheid van de stage dient ook altijd aan de hoofdvakdocent gemeld te worden. De hoofdvakdocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de stage.

Een negatief beoordeelde stage is van grote invloed op het studieperspectief. Deelname aan de stages is verplicht. Deze deelname kan als voorwaarde gelden voor het afleggen van hoofdvaktentamens.

Projecten

In de bijzondere onderwijsweken (binnen de HKU ook wel seminarweken genoemd) worden projecten georganiseerd die vaak een eenmalig karakter hebben (opnametechniek, ICT, musical, etc).

Pas kort van tevoren zijn het thema van de bijzondere onderwijsweek en ook de tijden waarop de studenten verwacht worden bekend. Bij de organisatie wordt uitgegaan van een beschikbaarheid voor de gehele week en eventueel nog op avond- of weekendtijden.

Soms zijn deze projecten facultatief, soms hebben ze een verplicht karakter. De examencommissie kan deelname aan bepaalde projecten als voorwaarde stellen voor deelname aan tentamens.

Werkweek

Ieder jaar organiseren studenten een werkweek die ergens in het land op locatie gehouden wordt. Naar aanleiding van een door de werkweekcommissie, bestaande uit studenten, bepaald thema worden er gastdocenten uitgenodigd die workshops geven en met de studenten werken.

Deze werkweek is een onderdeel van het flexibele deel van het curriculum en valt zodoende onder de Individuele Studieactiviteiten. Deelname aan de werkweek levert 1 studiepunt op. Datzelfde geldt voor de deelname aan de werkweekcommissie. De kosten voor (logies en maaltijden) zijn begroot op ongeveer 100 euro. De betaling vindt vooraf plaats via de schoolrekening.

ISA-aanvraag

Een individuele studie activiteit (ISA) is een activiteit die buiten het kader van de vastgestelde examenprogramma's wordt uitgevoerd, en waarmee professionele werkervaring wordt opgedaan. Het betreft leeractiviteiten in de zogenaamde vrije ruimte. Je kunt voor deze activiteiten studiepunten aanvragen via onderstaand formulier. Lever dit formulier ingevuld, uitgeprint en met de nodige bewijzen in bij de Servicebalie (H0.10).


Aanvraagformulier ISA's

Richard Holfonds en Georgine van den Boogert Stichting

Deze fondsen zijn voor studenten van HKU Utrechts Conservatorium die een nieuw muziekinstrument moeten aanschaffen of een cursus, masterclass of concours in het buitenland willen volgen.

Lees verder