HKU Studentportal
HKU Studentportal
 • Volg ons op facebook
 • Volg ons op twitter

Informatie over de HKU-minor Critical Mediadesign.

Wil je leren hoe je als ontwerper op een zinvolle manier kunt bijdragen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken? De minor Critical Media Design geeft je de kans om jouw rol als toekomstige beeldmaker, denker, ontwerper en sociaal ondernemer in een veranderende wereld te ontwikkelen.

 

De minor Critical Media Design biedt je de mogelijkheid om via collective learning de regie te nemen om sociaal-maatschappelijke vraagstukken ontwerpend te beantwoorden. Je leert om je eigen ontwerpkwaliteiten strategisch in te zetten en hoe je belangrijke skills als empathie en vertrouwen kunt toevoegen en inzetten tijdens het ontwerpproces. Tijdens het traject ervaar je hoe je je kunt positioneren ten opzichte van diverse stakeholders. Dat zijn zowel de publieke en private partijen, als de doelgroep waarvoor en waarmee je ontwerpt.

 

De minor Critical Media Design verbindt het maken en ontwerpen van mediaproducten, systemen en/of strategieën aan actuele vraagstukken. In deze minor ligt de focus op de – al dan niet geslaagde – integratie van grote aantallen vluchtelingen in de samenleving. Deelnemende studenten onderzoeken de stand van zaken en de rol van visuele media in beeldvorming en maatschappelijk debat. Dat gebeurt niet alleen in theorie, maar vooral door middel van eigen (straat)onderzoek en persoonlijke kennismaking met diverse betrokkenen.

 

Vanaf de eerste dag van de minor zoek je actief verbinding met (lokale) maatschappelijke organisaties, instellingen, burgers en vanzelfsprekend vluchtelingen zelf. In samenspraak met alle partijen stel je in het ontwerpteam de ontwerpvraag vast. Alle deelnemers werken gezamenlijk aan het antwoord op die vraag. Onderzoek en ontwerp presenteer je en toetst je aan de buitenwereld en de belanghebbenden.

Leerdoelen

De projectmodule heeft als leerdoelen dat je in staat bent om: • in een gevarieerd team een manier van werken en samenwerken in te zetten in een leer/werkomgeving met externe partijen.
 • grenzen van je eigen vakgebied te onderzoeken en te werken vanuit de attitude van het vakgebied in samenwerkingsprojecten.
 • je eigen manier van werken, rol en positionering verder te ontwikkelen.
 • je leerproces zelfstandig te sturen om binnen de leer/werkomgeving een goede inbreng te hebben.
 • over het werk, de werkwijze en keuzes in de projecten van de leer/werkomgeving met collega-studenten van andere disciplines en de betrokken stakeholders te communiceren.
 • je eigen signatuur en ontwerpkwaliteiten in een samenwerkingsverband te onderzoeken, verdiepen en aan te wenden om zo in een samenwerkingsproces tot relevante resultaten en uitkomsten te komen.
 • verantwoordelijkheid te nemen voor de leer/werkomgeving en de eigen rol daarin om vanuit de verscheidenheid van maakprocessen tot ontwerpoplossingen, vraagstukken of producten te komen.

 

In de researchmodule onderzoek je een door jouw gekozen aspect van het integratie/ vluchtelingendebat, beeldvorming en de rol van kritische kunst en media daarin. Je leert: • een onderzoeksproces vorm te geven.
 • te reflecteren op de stappen in het onderzoeksproces.
 • als regisseur van het onderzoeksproces op te treden.
 • je eigen thema en onderwerp te verbinden met de context van het groepsproject.
 • verschillende onderzoeksmethoden te gebruiken en de onderzoeksmethodieken toe te passen die je vanuit jouw vraagstelling nodig hebt.
 • op basis van bronnenonderzoek je positie te verwoorden: verkennen en verdiepen van de voor het onderzoek relevante context en referenties.
 • een adequate en goed communicerende uitdrukkingsvorm te vinden om te communiceren over de wijze waarop je je onderzoek hebt aangepakt en hoe je onderzoek is verlopen.

 

In de reflectiemodule leer je: • op je eigen manier van werken, rol en positionering te reflecteren en aan de hand daarvan verder te ontwikkelen.
 • het leerproces zelfstandig te sturen om binnen de leer/werkomgeving een goede inbreng te hebben.
 • te onderzoeken welke invloed (voor-)oordelen en beeldvorming over een actueel maatschappelijk thema hebben op je eigen individuele handelen

Aanvullende informatie

 • De minor heeft een omvang van 30 ECT’s.
 • Er is plaats voor 15 studenten.
 • De minor is toegankelijk voor studenten van andere hogeschoolinstellingen dan HKU.
 • Er geldt een aanwezigheidsplicht voor alle contactmomenten met begeleidende docenten en 80% van de groepsbijeenkomsten.
 • De voertaal is Nederlands en Engels.
 • Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of wil je meer weten, mail of bel met Erwin Slegers: erwin.slegers@hku.nl / 030-2520334.

Ingangseisen

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, moet je: • een propedeuse hebben behaald.
 • student zijn van een kunstacademie, CMD, Journalistiek, Mediatechnologie, Kunst en Economie, Small Business, International Communication, Sociologie, Psychologie, Culturele Antropologie, Politicologie.
 • in het Engels kunnen communiceren en presenteren.

 

In verband met de selectie vragen we je: • een motivatiebrief te schrijven: met daarin jouw eigen ervaringen met één of meerdere maatschappelijke vraagstuk(ken). Wat heb je gemaakt, geschreven of georganiseerd? Waar heb je aan meegewerkt als student of vrijwilliger? Vertel wat je wil onderzoeken en leren in deze minor en hoe jij praktisch wil bijdragen aan het ontwerpteam.
 • een digitaal portfolio op te sturen, met projecten, producten en documentatie die aansluiten bij het onderwerp. Dat kan in beeld, tekst, audio, video, tekening, foto en andere vormen die passen bij jouw manier van werken.

Toetsing

In het plan van aanpak dat je in week twee oplevert, geef je aan welke rol je in je projectgroep actief wil innemen (mediamaker, platformbouwer, projectmanager etc.) en welke uitkomsten (deliverables voor de toetsing) je daarmee (alleen of samen met anderen) wil opleveren.

 

 • In een reflectieverslag (3 EC) (vorm kan variëren van geschreven tekst tot film tot audio-interview) reflecteer je op die rol en de invulling die je eraan gaf en op de ontwikkeling van je persoonlijke betrokkenheid ((voor)-oordelen) bij het onderwerp van de minor.
 • Het project (22 EC) wordt getoetst aan de hand van:
  1. Groepsproducten (media-uitingen, relatienetwerk, productieplatform);
  2. Portfolio individuele producten;
  3. Procesverslag en –documentatie.
 • Toetsing vindt plaats in een groepspresentatie en bespreking, gevolgd door een individueel gesprek met een docentencommissie.
 • Het researchdeel (5 EC) wordt getoetst aan de hand van een onderzoeksrapportage, die na inlevering door twee docenten wordt beoordeeld.

Vragen en contact

Neem contact op via sz@hku.nl en wij zorgen ervoor dat je vraag zo snel mogelijk wordt beantwoord.