HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

HKU biedt studenten minoren aan om hun horizon te verbreden. Elke minor telt 30 ECTS en is toegankelijk voor studenten van buiten én binnen HKU.

Medio maart verschijnt op deze pagina het complete aanbod minoren die starten in september 2019.

Minor Creatieve Ontwerpprocessen

In de Minor Creatieve Ontwerpprocessen van HKU verken en experimenteer je met creatieve en technische ontwerpprocessen en onderzoeksmethoden vanuit drie verschillende creatieve domeinen en perspectieven: interactief performatief, ruimtelijk en narratief. Je werkt vanuit het zwaartepunt van deze domeinen aan een creatief maakproces en -product, je voert gerelateerd onderzoek uit en reflecteert op je maakproces. Het zwaartepunt ligt dus op onderzoek door en naar ontwerpen.

Minor Creatief Ontwerp: Smart City

De minor creatief ontwerp: Smart City koppelt nieuwe oplossingsrichtingen en ideeën met lokaal research aan de leefbaarheid en stedelijk vernieuwing van de stad.


Je werkt in een creatief team aan een 'slimme' stad op sociaal, economisch en fysiek vlak. Dat doe je met studenten uit alle sectoren: techniek, economie, food, psychologie, social work, communicatie, ICT, kunst, design en game design. Creatief ontwerp is hierbij het vertrekpunt.

Minor Creatief ontwerp: Future Health

De minor creatief ontwerp: Future Health werk je aan actuele thema's die binnen een zorginstelling in de stad Utrecht leven.


Ontwerp jij de zorg van de toekomst?

Deze minor is bedoeld voor creatieve studenten die zich (willen) bezighouden met de toekomst van de gezondheidszorg. Je werkt in een creatief team met studenten uit de zorg, social work, communicatie, ICT, economie, kunst, design en game design.

Minor Business Design Lab

In minor Business Design Lab werk je samen met ondernemende studenten van HKU Kunst en Economie.

Wil je je als ontwerper of maker verder ontwikkelen als creatief ondernemer? Of wil je als ondernemer een verbindende rol spelen tussen de creatieven in jouw netwerk? Binnen deze minor kun je jouw plannen als ondernemer stapsgewijs uitbouwen tot een (eigen) creatieve Start-up. Je werkt met de Lean Start-up methode van Eric Ries.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Vragen en contact

Ben je geïnteresseerd in het volgen van een minor binnen HKU?Neem contact op met je examencommissie.Geef in je mail aan welke HKU minor je wil volgen en welke modules uit je eigen programma je daardoor niet zou volgen. Als de examencommissie akkoord is met de vervanging dan wordt je verzoek doorgestuurd naar de contactpersoon van de minor van jouw keuze.De contactpersoon van de minor informeert je verder. Er wordt gekeken of er nog plekken beschikbaar zijn en in sommige gevallen wordt er een motivatiebrief of toelichting gevraagd.Heb je vragen? Neem contact op met je tutor.

Ben je geïnteresseerd in het volgen van een minor buiten HKU?


Je kunt ook een minor bij een andere instelling volgen. HKU heeft een samenwerkingsverband met enkele andere hogescholen en universiteiten onder de naam kies op maat.

Op de site van kies op maat vind je meer informatie over de minoren en de aanmeldprocedure.