HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Resultaten NSE

De resultaten van de Nationale Studenten Enquete van begin 2018 zijn binnen. 33% van jullie heeft het ingevuld. We zijn blij met alle feedback! We hebben de uitkomsten besproken met de Opleidingscommissie.
Via deze weg wil ik naar jullie reageren op de uitkomsten.

Op de volgende punten hebben we in 2018 beter gescoord dan in 2017:
- Inhoud
- Studiebegeleiding
- Groepsgrootte
- Studiefaciliteiten
- Internationalisering

We zijn er trots op dat jullie deze punten als beter hebben ervaren. Onze inzet is om elk studiejaar enorm ons best te doen jullie een sterk inhoudelijke en verdiepende leerervaring te kunnen bieden.

Bijna gelijke score: hoe kan het toch beter?
Op vele punten hebben we in de NSE vergelijkbaar gescoord met vorig jaar. Dat stemt goed, vooral omdat we afgelopen studiejaar een nieuw jaar 3 en 4 tegelijkertijd hebben ingevoerd!
Maar als opleiding willen we het natuurlijk altijd nog beter doen.

ACTIES DIT STUDIEJAAR:
- We gaan op Nieuwekade samen met studenten en docenten kijken hoe we er een echte thuisbasis voor Kunst en Economie van kunnen maken. Dit gaan we bespreken met de klassenvertegenwoordigers.
- We hebben een honours-traject toegevoegd in jaar 1 (en er was er al een in jaar 2)
- We gaan de mogelijkheden in het onderwijs tot internationalisering/internationale ervaring verder doorontwikkelen. Ga in gesprek met je tutor als je hier interesse in hebt.
- Vanaf studiejaar 2019-2020 willen we meerdere minoren gaan aanbieden in jaar 3

Opvallende dalers tov 2017:
Ten opzichte van 2017 zijn er 3 opvallende dalers:
- Kwaliteitszorg
- Stage
- Voorbereiding op de beroepsloopbaan

Kwaliteitszorg

Tutoren gaan in jaar 1 en 2 in de klas bij Visieontwikkeling de evaluatie doen en tegelijk samen evalytics invullen en bespreken. Zo kunnen we veel sneller reageren als jullie vragen of opmerkingen hebben. En ook dieper samen bespreken waar we het beter kunnen doen als opleiding.


Stage
De stage werd in 2017-2018 nieuw geïmplementeerd. Dit heeft tot een aantal klachten op met name helderheid in begeleiding geleid. Tijdens het jaar zijn daarop al veel aanpassingen gedaan, en nu helemaal voor 2018-2019. Het is spijtig dat de studenten vorig jaar last hebben gehad van de implementatie. Gelukkig hebben we wel een groot aantal zeer interessante stageplekken voorbij zien komen!

Voorbereiding beroepsloopbaan: werkveldlijn & koppeling werkveld

In het oude curriculum was het voor studenten helder op welk werkveld zij zich ontwikkelden, zoals event management of music management. Op basis van gesprekken met het werkveld en alumni bleek dat het werkveld veel breder opgeleide studenten wil, en dat afgestudeerden bijna nooit in 1 “hokje” passen. Daarom hebben we de routes in de opleiding veel breder gemaakt. Maar jullie hebben aangegeven behoefte te hebben aan een heldere lijn op werkvelden en dat je je ook zou kunnen specialiseren.

ONZE ACTIES HIEROP ZIJN:

1. Per september 2018 is een werkveldlijn aan het programma toegevoegd. In jaar 1 en 2 krijg je de kans 3 werkvelden te verkennen (een per semester). En eind jaar 2 kies je daaruit om een werkveld te verdiepen. Daarna je kan kiezen voor de specialisatie op een werkveld of weer verbreden. Bij de implementatie kunnen de huidige 2e jaars helaas maar 1 werkveld verkennen.

Elk werkveld heeft een werkveld-coordinator die het aanspreekpunt is voor de studenten en het werkveld. Deze bouwt aan de community van het werkveld. En brengt actief het werkveld binnen en de studenten buiten de opleiding.

De werkvelden en werkveldcoordinatoren bij KE zijn:
- Design & Beeldende Kunst -  Mira Kho
- Muziek - Myra Driessen
- Event -  Didi Poel
- Games - Corne van Delft
- Theater - Moon Brocken
- Media - Ralph Stam

De werkveldlijn is van start gegaan in jaar 1 en 2. En wordt doorgetrokken naar jaar 3 en 4 vanaf september 2019.

2. In jaar 4 studeer je nu af met een onderzoek en een “Meesterproef" en toont dit in juni aan het werkveld tijdens Exposure. Je studeert dus met iets dat direct in het werkveld wordt gebruikt. Afgelopen studiejaar hebben we gezien dat daardoor een groter aantal studenten al direct een baan had na de opleiding.

3. De opleiding doet het sowieso goed met de aansluiting op de arbeidsmarkt. Onderzoek onder onze alumni toont aan dat 95% werkzaam is in de sector waarvoor jullie zijn opgeleid. En nagenoeg iedereen heeft een betaalde baan tenminste 3 jaar na afstuderen (denk ook aan studenten die besluiten door te studeren voor een master en pas daarna gaan werken).

4. Stage is natuurlijk ook een plek waar je goed wordt voorbereid op je latere beroep. Dit studiejaar is de stage aangepast, op basis van alle gesprekken met het werkveld, studenten en feedback uit Evalytics.


Gabrielle Kuiper