HKU Studentportal
HKU Studentportal
 • Volg ons op facebook
 • Volg ons op twitter

Sinds 2004 heeft K&E een opleidingscommissie (OC) waar studenten en docenten in vertegenwoordigd worden.

Opleidingscommissie K&E

De OC kijkt kritisch naar het onderwijs dat studenten Kunst en Economie wordt aangeboden. Een OC is officieel geen medezeggenschapsorgaan maar een inspraakorgaan. De OC adviseert het bestuur over de opbouw en de inhoud van het programma van de opleiding. Kwaliteitsbevordering- en bewaking staan hierbij centraal.


Lees meer in de Regels voor Opleidingsomissie.

Kerntaken

De OC heeft drie kerntaken:

 1. Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER);
 2. Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
 3. Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding.

Activiteiten

De opleidingscommissie (OC) van Kunst en Economie komt 10 keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen. De agenda wordt vormgegeven door de voorzitter maar kan door ieder lid aangevuld worden.


Om ervoor te zorgen dat de OC betrokken wordt bij enerzijds de studenten en anderzijds het bestuur nodigt de OC deze partijen regelmatig uit om een vergadering bij te wonen.


Klassenvertegenwoordigers kunnen altijd aankloppen bij de OC om knelpunten of aanbevelingen met de OC te bespreken. De directie wordt altijd schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitkomsten van OC-vergaderingen.

Vergaderingen

De opleidingscommissie van Kunst en Economie bespreekt tijdens haar vergaderingen o.a. het volgende:

 • Beroepsprofielen K&E
 • EVAL uitslagen
 • Het curriculum
 • Didactische visie K&E
 • Tentamens en examens
 • Inbreng klassenvertegenwoordigers
 • Faciliteiten
 • Competenties van de docenten K&E
 • Projectonderwijs
 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
 • Kwaliteitszorg