HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Het is mogelijk om de afstudeerrapporten van studenten uit voorgaande jaren in te zien. In de onderstaande lijst vinden jullie de rapporten die gemaakt zijn van 2008 t/m 2017.

Lijsten Final Projects

Om de lijsten met de Final Projects in te zien moet je zijn ingelogd. Dit doe je door rechts bovenaan de pagina op de link te klikken.

Final Project inzien vanaf 2012

De FP Rapporten zijn in te zien en uitleenbaar bij de Mediatheek op locatie Oudenoord. Hiervoor gelden de standaard uitleenvoorwaarden van de bibliotheek.

Final Project inzien van 2011-2012 en eerder

De oudere FP rapporten, geschreven tussen 2008 en 2012, kunnen vanuit het archief ingezien worden. Dit archief is gevestigd op locatie HKU-Nieuwekade.


-  Archief-FP's zijn uitsluitend opvraagbaar vanuit het archief en raadpleegbaar/in te zien via de mediatheek (dus niet te leen!):

- Aanvragen kan via de uitleenbalie van de mediatheek op locatie Oudenoord of per mail via mediatheek.oudenoord@hku.nl
- Omdat het uit de opslag van een andere locatie moet komen: Het materiaal ligt binnen 1 a 2 weken voor je ter inzage klaar.
- We sturen je een bericht per mail zodra de aangevraagde FP voor je ter inzage ligt in de mediatheek
- We vragen je OV als borg waarna je met het materiaal in de Mediatheek kunt werken


Geef in de email aan:

  • De titel van de Final Project Rapport(en) die je wilt inzien
  • De naam van de student(en) / auteur(s)
  • Het jaartal van afstuderen van deze student / auteur

Regels die betrekking hebben op de Final Project Rapporten

Voor het uitlenen en inzien van de Final Project rapporten bij de bibliotheek gelden de regels en voorwaarden van de bibliotheek.

  • FP's mogen alleen als bron worden gebruikt of om inspiratie op te doen voor je eigen rapport. Letterlijk kopieren of overnemen van teksten is verboden i.v.m. plagiaat.
  • De rapporten zijn vertrouwelijk van aard. Hou hier rekening mee als je bepaalde passages of bronnen wil gebruiken