HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Stage in het buitenland

Overweeg je om je stage in het buitenland te lopen lees eerst over de te nemen stappen hier.


De Servicebalie Studentzaken op de Nieuwe Kade 1 kan verder op weg helpen.


Ga hier naar de informatie over stage in het buitenland.


Stageaanvraag

De stageaanvraag lever je in bij jouw tutor. Upload je aanvraag voor de deadline op de stageportal Jaar 3. Zie voor de geldende deadlines de modulebeschrijving.

Let op:
Pas na goedkeuring door je tutor kan het stagecontract worden opgesteld.

Download hier de richtlijnen stageaanvraag.

Stagecontract

De HKU heeft een standaard stageovereenkomst.

Ga hier naar de stageovereenkomst NL en EN. Je bent verzekerd zodra de overeenkomst door alle partijen is ondertekend.


De HKU heeft tevens een verzekering afgesloten die dekking biedt bij ongevallen tijdens je stage en tijdens de reis van en naar je stageplek. Dit geldt overigens alleen indien je stagecontract ook door de vertegenwoordiger van de School - je tutor - is ondertekend.

Lees hier meer over verzekeringen.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak is een verdere uitwerking van de inhoud van de stage, zoals verwoord in de stageaanvraag. Het plan lever je in de 5de week van je stage in op de portal.


Download hier de hand-out voor het plan van aanpak.

Download hier het beoordelingsformulier voor het plan van aanpak ter inzage.

Tussentijdse evaluatie / Eindevaluatie

Download hier het Nederlandstalige formulier voor de tussentijdse evaluatie en eindevaluatie die je houdt met de stagebegeleider van de stageorganisatie.

Download hier het Engelstalige evaluatieformulier.

Hand-outs

Hand-outs voor de modulen Internship & Reflection en Internship Project Audit worden hier per module gepubliceerd.

Stageportal

Op de stageportal houd je alle aan de stage verbonden stukken bij.


Ga hier naar de stageportal 2017-2018.

Stageindeling

Traject A (sept 2017 t/m jan 2018)

In dit overzicht vind je terug wie je gaat begeleiden tijdens de stage.