HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Rooster

In WebUntis vind je het lesrooster. Bekijk hier de handleidingHeb je vragen over je rooster? Neem dan contact op met de Servicebalie.

Osiris

In OSIRIS staan de modulebeschrijvingen en worden de studiepunten geregistreerd. Bekijk jouw studievoortgang in OSIRIS Student

Klopt er iets niet? Neem dan contact op met de docent of je tutor.

Servicebalie

Bij de servicebalie kun je terecht met al je vragen over studeren aan de HKU. De servicebalie is te vinden naast de receptie Oudenoord en is te bereiken via servicebalie.oudenoord@hku.nl.

Aanvang college

Om tijdens colleges de rust en concentratie te bevorderen, start een werk- of hoorcollege op de geroosterde tijd. 15 min na aanvang wordt de deur nog eenmaal geopend om laatkomers gezamenlijk binnen te laten komen. Bij meer dan 15 min te laat is er geen toegang meer.

Evalytics

Na afronding van elke module krijg je automatisch een verzoek tot het invullen van een enquête over de module in Evalytics. De feedback wordt zeer serieus genomen en besproken tijdens de jaarvertegenwoordigersoverleggen.

Resultaten NSE 2018

De resultaten van de Nationale Studenten Enquete van begin 2018 zijn binnen. 33% van jullie heeft het ingevuld. We zijn blij met alle feedback! We hebben de uitkomsten besproken met de Opleidingscommissie.
Via deze weg wil ik naar jullie reageren op de uitkomsten.

Lees meer

Studievereniging AFU

Art Future Utrecht staat voor verbinding. We willen studenten van Kunst & Economie op een unieke manier samenbrengen door ze kennis te laten maken met elkaar en het werkveld. Zoek jij de verbinding?

Taalbureau

Onder de vlag van het Taalbureau bieden KE-docenten Willemieke van Rooij en Olga Majeau-Henny zowel studenten als docenten ondersteuning bij allerlei taalkwesties, in de breedste zin van het woord.

De lessen Basistaalkennis in jaar 1 en Schrijfvaardigheid in jaar 2 geven voldoende houvast om een gestructureerde tekst zonder spelfouten, grammaticale missers, of verkeerd gebruik van interpunctie te kunnen opstellen.

Voorafgaand aan een groot verslag, een stagesollicitatie, of een afstudeerscriptie kun je, indien je onzeker bent over de kwaliteit van je schrijven, op tijd contact opnemen met het Taalbureau. Dat kan trouwens alleen, als je aan de genoemde lessen hebt deelgenomen.

Beroeps- en opleidingsprofiel Kunst & Economie

Download hier het opleidingsprofiel van Kunst & Economie 2019 - 2024.