HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

HKU College lanceert in het schooljaar 2016-2017 het gloednieuwe Honourstrack Crossover Creativity voor derde- en vierdejaarsstudenten

Wil jij je creatieve talenten inzetten voor

  • duurzame economie
  • sociaal bedrijfsleven

  • innovatieve culturele sector

  • betere toekomstige zorg

  • slimme manier van leven

  • inclusieve samenleving?

Programma

Tijdens het werken aan twee crossover challenges wordt
je begeleid door coaches met een multidisciplinaire achtergrond. Ze introduceren je in hun netwerken zodat je je project in de praktijk kunt toetsen en uitvoeren.

Het programma zit vol innovation breakouts. Je ontmoet interessante gastsprekers, vernieuwers van buiten HKU die lezingen verzorgen en je aan het werk zetten in inspirerende workshops.

Lees verder

Werkmethode

De methodiek richt zich op de ontwikkeling van deze kwalificaties

• Regisserend ontwerpen

• Ontwerpend onderzoeken

• Valoriseren en verbinden

• Interdisciplinair innoveren


Deze kwalificaties worden vermeld op het certificaat.

Selectie

Aanmelding staat open voor iedere derde- en vierdejaars HKU student. In aanvulling op de algemene selectiecriteria zijn voor de Honourstrack Crossover Creativity ook specifieke criteria van toepassing

• je hebt geen studieachterstand of een van maximaal 10 studiepunten

• je toont vanuit je professionele kwaliteit en ontwikkeling aan dat je iets wilt bijdragen aan een slimmere manier van leven, een duurzame economie, een sociaal bedrijfsleven, een innovatievere culturele sector, betere toekomstige zorg, of een samenleving die er ook echt voor iedereen is

• je staat laat een open houding zien ten aanzien van interdisciplinaire samenwerking.

Studielast

Het programma is extra-curriculair De studielast is 10 studiepunten
De voertaal is Nederlands

De colleges starten in oktober en vinden plaats op de dinsdagavond

Plaatsing master Crossover Creativity

In de laatste vier weken schrijf je aan je Master Plan. Wordt dit goed beoordeeld, dan ben je als vierdejaars direct aangenomen voor de HKU Master Crossover Creativity.

Meer informatie

Ben je enthousiast en heb je meer vragen? Je kunt mailen of bellen met

Tjaard Horlings - 06 83 377 166 of

Antoin Buissink - 06 14 233 830