HKU Studentportal
HKU Studentportal
 • Volg ons op facebook
 • Volg ons op twitter

Tentamen

 • Elke module wordt afgesloten met een afrondende beoordeling door de docent.
 • Bij enkele modules is sprake van een integratie van verschillende vakgebieden in een project. Ontwerpen, cultuurstudies, artistieke & technische vaardigheden worden tezamen beoordeeld door een commissie van begeleidende docenten. Veelal is van tevoren afgesproken welke deliverables je laat zien.
 • Het groepsproject in jaar 4 kent een high-stake beoordeling: aan de commissie is altijd een externe als adviserend lid toegevoegd.
 • De toetsvorm kan variëren: een opdracht, een presentatie van werk aan je docent, een project of werkstuk, een kennistoets, of anderszins.
 • De criteria waarop je wordt beoordeeld zijn van tevoren bekendgemaakt in de modulebeschrijving die je kunt vinden in OSIRIS.

 • De resultaten worden binnen de afgesproken termijn bekendgemaakt.
 • De examinator (beoordelende docent of voorzitter van een beoordelende commissie) verwerkt het resultaat in OSIRIS. Ook als je het tentamen niet hebt gehaald, wordt dat in OSIRIS aangegeven.

Schouw

 • De lessen Positionering & ontwikkeling (PEO) worden tweemaal per jaar afgesloten met een schouw, een integrale beoordeling van je competentieontwikkeling door een commissie.
 • In PEO leer je je eigen werk en werkwijzen te tonen en te bespreken; er is veel aandacht voor de groei en bewustwording die je daarin laat zien. De schouwen gaan over meer dan de som van de afzonderlijke modules.
 • Een commissie neemt de schouw af volgens een vooraf besproken procedure.
 • Per leerjaar verschuift het accent van de gesprekken; het gaat steeds meer over de manier waarop jij je naar de buitenwereld als ontwerper profileert.
 • De vorm van de schouw kan variëren, evenals jouw eigen rol daarbij en de samenstelling van de commissie. Dat wordt van te voren besproken.
 • Het resultaat wordt volgens de afgesproken werkwijze gecommuniceerd.
 • De schouwen in de propedeuse en de laatste in jaar 4 (‘eindexamen’) zijn high-stake beoordelingen; er is altijd een externe als adviserend lid aan de commissie toegevoegd.

Vrijstelling en wijziging programma

Ben je van mening dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling van het afleggen van een of meer tentamens? Wil je afwijken van het reguliere programma? Doe dan tijdig een aanvraag bij de examencommissie van jouw studierichting. Tijdig betekent minstens drie weken voorafgaand aan de start van de desbetreffende module. 


Als je wilt afwijken van het reguliere programma overleg je ook altijd met je tutor en je studieleider. Zij kijken of jouw plannen studeerbaar zijn en goed passen bij jouw opleidingstraject. Zij kijken ook of de vervanging budgettair en organisatorisch goed te faciliteren valt.

 

Je vult de benodigde aanvraagformulieren in, voegt het advies van je tutor en studieleider bij en legt deze voor aan de examencommissie. De examencommissie gaat na of de vervanging overeenkomt met de doelen van de te vervangen module en of de toetsing en beoordeling in de nieuwe situatie goed geregeld is. Zij geven het akkoord op de aanvraag.


Procedure

Kijk hier voor meer informatie over de procedures rond het indienen van een wijzigingsvoorstel en alle benodigde formulieren.