HKU Studentportal
HKU Studentportal
 • Volg ons op facebook
 • Volg ons op twitter

HKU Design spreekt graag met studenten over ontwikkelingen van het onderwijs. Het is belangrijk van elkaar te weten wat er leeft en welke ideëen er zijn. Wil je meedoen? Er zijn verschillende informele of formele mogelijkheden om gesprekspartner te zijn.

Open lunches

Viermaal per jaar organiseert de directie een open lunch voor studenten en docenten. Aan deze tafel kunnen allerlei onderwerpen besproken worden. Indien nodig worden besproken onderwerpen ingebracht bij de klassenvertegenwoordiging, OC of CMR. De OC organiseert zelf ook twee lunchbijeenkomsten.

Klassenvertegenwoordigers

Je bent een intermediair tussen je medestudenten in je klas en de studieleider, en tussen je klas en de opleidingscommissie. Je geeft niet elke individuele klacht rechtstreeks door, maar je filtert en bespreekt met je groep wat de essentie is van gedeelde ervaringen. Je kan ook uitgenodigd worden voor bijeenkomsten die de opleidingscommissie of de directie organiseert over onderwerpen als studiebegeleiding, relatie met het werkveld of projectonderwijs. Tweemaal per jaar ontvang je een uitnodiging voor de studiedag van HKU Design.

 

Er is een formele taakbeschrijving van een klassenvertegenwoordiger (pdf) en er is een vergoeding beschikbaar. Klassenvertegenwoordigers zijn niet in dienst van de docenten! Je bent er niet voor om roosters te maken of andere onderwijsondersteunende klusjes te doen.

 

In grote lijnen bestaan je taken als klassenvertegenwoordiger uit:

 • de klas waarvoor je als klassenvertegenwoordiger bent aangewezen vertegenwoordigen bij studieleider en opleidingscommissie;
 • de studieleider en opleidingscommissie informeren over de gang van zaken in en mogelijke klachten vanuit de klas;
 • suggesties doen bij de studieleider en opleidingscommissie namens de klas.

 

Klassenvertegenwoordigers evalueren met de tutor na elk blok hoe het onderwijs is ervaren. Ook komen jaarlijks de uitslagen van de Nationale Studenten Enquête (NSE) aan de orde. Van deze onderwijsevaluaties worden aantekeningen gemaakt. Als klassenvertegenwoordiger koppel je aan de klas terug wat is besproken en afgesproken.

Nationale Studenten Enquête (NSE)

Jaarlijks in januari worden alle studenten uitgenodigd om aan een landelijke onderwijsevaluatie mee te doen, de NSE. HKU Design vindt deze enquête belangrijk en hecht waarde aan de reacties van zoveel mogelijk studenten op deze vragenlijst. De directeur geeft altijd een impressie van uitslagen van de NSE en dit verslag komt op de studentportal te staan. Verslag van de laatste enquête (pdf).

Opleidingscommissie (OC)

De OC heeft een belangrijke rol in het adviseren van de directie over de Onderwijs- en Examenregeling waar het gaat om de inhoud van het onderwijs dat in een school wordt aangeboden. HKU Design heeft een opleidingscommissie voor Spatial, Fashion en Product Design, de master Interieurarchitectuur en de associate degree Connected Spaces.


Er zitten drie studentleden en drie docentleden in de commissie, en een ambtelijk secretaris. Zij worden jaarlijks benoemd. Voor studentleden is er een financiële vergoeding, docentleden worden in uren vergoed. OC HKU Design is nauw verbonden met de OC HKU Media. Taken studentleden OC (pdf).


De OC heeft een vast vergaderritme van circa zeven keer per jaar. Ze heeft regelmatig gesprekken met klassenvertegenwoordigers en kan voor allerlei bijeenkomsten in het kader van kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling uitgenodigd worden. Klassenvertegenwoordigers zijn altijd welkom om aan te schuiven bij de vergaderingen. Meer infomatie over de OC Design.

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

De CMR is de centrale gesprekspartner van het College van Bestuur over allerlei beleidszaken in HKU zoals huisvesting, instellingsplan, kwaliteitsafspraken, begroting e.d. Er zitten studentleden en docentleden van alle schools van HKU in de CMR. Vanuit HKU Design nemen twee personen deel. Zij hebben regelmatig contact met de directie over de werkwijze en de agendapunten van de CMR. Meer informatie over de CMR.

2019-2020

Kalender 'open lunches'

  • data volgen

  Hoe laat: 12.30-13.30 uur

  Waar: kantine

  Studiedagen HKU Design

  • data volgen

   Klassenvertegenwoordigers

   • Klassenvertegenwoordigers (pdf)

   Vergaderkalender OC

   • data volgen

   Waar: HKU IBB-laan