HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Designbrede informatie

Je vindt hier informatie die geldt voor alle opleidingen die worden aangeboden door de school HKU Design.

Directeuren

Directeur HKU Design: Marinda Verhoeven-Spek

Directeur locatie HKU IBB/Pastoe: Mariella van den Ham

Roosters


Het onderwijsjaarrooster kan op details nog worden gewijzigd. Er wordt dan een nieuwe versie gepubliceerd. Je kunt de roosterdocumenten gebruiken voor de schematische weergave van het onderwijsjaar en voor de vakantie- en roostervrije weken, en andere dagen waarop de school gesloten is. Informatie over je klassenrooster vind je op de jaarpagina van je opleiding.

Docenten

Je kunt de docenten van HKU bereiken via hun HKU-e-mailadres. Deze e-mailadressen zijn als volgt opgebouwd: voornaam.tussenvoegselachternaam@hku.nl. Kijk hier voor een overzicht van de docenten van HKU Design.

Services IBB-laan/Pastoe Fabriek

Heb je een vraag over je rooster waar je niet uitkomt? Wil je weten waar je iets kan vinden op de portal? Heb je een heel andere vraag, maar weet je niet waar je terecht kan? Loop even langs bij de servicebalie/receptie en stel je vraag aan een van de medewerkers. Je kan ook een mail sturen naar servicebalie.ibbpastoe@hku.nl.

Over de Studentportal

Onder Design en je opleiding vind je alles wat met je studie te maken heeft. Onder Locatiezaken - Ina Boudier-Bakkerlaan vind je de praktische informatie over voorzieningen in het gebouw waar je les hebt.

Redactie

Met behulp van jullie feedback kunnen we de Studentportal verder verbeteren. Vragen aan de redactie of tips? Mail Marianne Kelderman.