HKU Studentportal
HKU Studentportal
 • Volg ons op facebook
 • Volg ons op twitter

Het derde jaar van je opleiding staat in het teken van je 'expeditie'. Het is een periode waarin je ervaring opdoet in de praktijk en de confrontatie aangaat met het werkveld.

Invulling expeditieperiode

Je ontwikkelt in deze periode je profiel als ontwerper: je bent je daadwerkelijk aan het positioneren. Je gaat een rol vervullen die je graag wilt verkennen. Je hebt een of meer onderzoeksvragen die je in de praktijk gaat uitwerken.


Je kunt je expeditieperiode op verschillende manieren invullen: met een of meer werkervaringsplaatsen in bedrijven of organisaties, met een stage bij een ontwerpbureau, met deelname aan realistische projecten of met onderzoek.


In overleg met je tutor en de begeleidende docent stel je voor deze periode een expeditieplan op, waarin de verschillende activiteiten die je gaat doen in het kader van ervaring in de praktijk staan beschreven. Dit expeditieplan is een belangrijke rode draad voor je werkzaamheden en je reflectie. 

Expeditieplan

 • In je expeditieplan formuleer je wat je wilt leren.
 • Je geeft per activiteit aan waar je wat gaat doen, en welke verwachtingen er over je werkzaamheden zijn.
 • Je maakt je expeditieplan samen met je externe begeleider(s).
 • Je hebt je plan opgesteld vóór je met je expeditie begint.
 • Je hebt goedkeuring nodig van je begeleidende docent.

Overeenkomst

 • Per activiteit is een overeenkomst tussen HKU en een externe partij noodzakelijk.
 • Je levert de overeenkomst uiterlijk twee weken na het begin van je expeditie in.
 • Je stuurt de overeenkomst naar je begeleidende docent.
 • Je externe begeleider ontvangt een ondertekend exemplaar retour.
 • Let op: zonder overeenkomst is je expeditie niet geldig!

Beoordeling

Voor de module Expeditie zijn in totaal 28 studiepunten (ECTS) te behalen.

 

Bij de eindbeoordeling van de expeditiemodule wordt gelet op de volgende onderdelen. Deze heb je bij je expeditiebegeleider ingeleverd.

 1. voorafgaand aan expeditie: expeditieplan met onderzoeksvraag, activiteiten en leerdoelen;
 2. bij aanvang expeditie: per activiteit een overeenkomst tussen HKU en externe partij;
 3. evaluatie door externe partij (document ‘Evaluatie expeditieactiviteiten door externe partij’);
 4. maandag 19 juni 2017: presentatie aan begeleidende docenten en tweedejaarsstudenten;
 5. uiterlijk 20 augustus 2017: expeditieverslag in woord en beeld.

Begeleidende docenten

Bij Spatial zijn Dorien Bruijns, Rob van Dam, Eva de Heijer en Paula Molenaar belast met begeleidende taken. Van je begeleidende docenten hoor hoe zij tijdens jouw expeditie contact met je houden en hoe de terugkomdagen zijn geregeld.