HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Het is belangrijk dat wanneer je ziek of afwezig bent, je dit zo snel mogelijk communiceert met jouw studenten, docent of collega's.

Studenten

Meld je vroegtijdig af bij je docent indien je een les niet kunt bijwonen. Spreek met je docent af hoe je je afmeldt: per mail, app, telefoon. Vooral docenten die individuele lessen geven en buiten Utrecht wonen, stellen het op prijs op de dag voordat zij lesgeven, te weten of en wanneer studenten niet aanwezig zullen zijn.


Docenten en medewerkers

In geval van absentie geef je dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 09:00 uur ’s ochtends door aan je leidinggevende en de receptie van Mariaplaats.

Contact receptie Mariaplaats

telefoon: 030-209 13 09

e-mail: receptie.mariaplaats@hku.nl

Binnengekomen absentiemeldingen van docenten worden op de informatieborden in beide gebouwen bekend gemaakt.