HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Download hier de handleiding voor Asimut (pdf) of bekijk het filmpje:


Verhuringen

Het is voor externen mogelijk om concertzalen, repetitieruimtes en vergaderruimtes te huren. Informatie hierover is te vinden op hku.nl/ruimteshuren.

Reserveren via Asimut

Studenten en docenten kunnen studie- en lesruimtes reserveren via Asimut. Hiervoor gebruiken ze hun studentnummer of HKU e-mailadres (docenten). Studenten mogen niet voor anderen (studenten of niet-studenten) reserveringen maken. Wanneer een student een reservering maakt voor een groep studenten, moet minimaal de helft van deze groep ingeschreven staan bij HKU.

LET OP!


1. Studenten moeten gemaakte reserveringen die zij niet willen gebruiken ook zelf uit Asimut verwijderen. Zodra zij dit doen, zullen de betreffende uren weer worden toegevoegd aan hun quotum en kunnen zij nieuwe reserveringen maken.


2. Docenten moeten zelfgemaakte reserveringen die zij niet willen gebruiken zelf uit Asimut verwijderen. Wanneer reserveringen van lessen uit het reguliere rooster vervallen, moeten ze dit doorgeven aan roostering.mariaplaats@hku.nl.

Let op: voor lessen buiten het reguliere lesrooster moeten docenten zelf een reservering van een lokaal maken via Asimut. Indien een docent zonder overleg vooraf toch een ruimte wil gebruiken, kan dit alleen als er een ruimte beschikbaar is. Indien een student een lokaal gereserveerd heeft, kan een docent dit lokaal niet opeisen. Wel kan de student gevraagd worden van lokaal te ruilen.


3. Studenten mogen maximaal 2 achtereenvolgende uren een lokaal reserveren. De daarop volgende twee uren mogen zij dit lokaal niet gebruiken. Het is ook niet de bedoeling dat dezelfde groep studenten (door roterende reserveringen) een lokaal langer dan 2 uur bezet houdt.


4. De J.M. Fentener van Vlissingenzaal en K1.08 (kleine zaal) zijn geen studieruimtes en kunnen daarom ook niet door studenten en docenten zelf geboekt worden. Ga hiervoor naar de servicebalie.


5. In de maanden mei en juni zijn de J.M. Fentener van Vlissingenzaal en K1.08 volledig gereserveerd voor examens. Als de planning van de examens en examenrepetities afgerond is, is het mogelijk K1.08 voor nog beschikbare tijden te reserveren.

‘Voorbehouden’ ruimtes

• Klavecinisten H2.01, H3.11, H3.15, H3.20, K3.19

• Contrabassisten: H2.03, K3.20

• Studenten Jazz & Pop: K1.26 t/m K1.29
• Organisten: H0.15/1.15, H2.15, H2.17
• Docent Muziek: K2.21, K3.10, K3.30
• Hoofdvak piano studenten: K2.06, K2.07, K2.08 en H1.09

• Solistenkamers: K0.29 en K0.30 zijn beschikbaar voor studie (behalve tijdens lunchpauzeconcerten van 11.00 tot 13.00 uur en tijdens andere officiële concerten in K&W)


Quotum

Voor studenten geldt een quotum: een maximaal aantal uren dat ze tegelijkertijd gereserveerd kunnen hebben. Dit quotum bedraagt 10 uur; wanneer een student afhankelijk is van alleen bij Mariaplaats aanwezige instrumenten (bijv. piano, orgel), is dit quotum hoger. Daarmee kan een student bijvoorbeeld 5 reserveringen van 2 uur maken. Na afloop van de eerste reservering (of wanneer de reservering verwijderd wordt), worden deze 2 uur weer toegevoegd aan het quotum, zodat nieuwe reserveringen gemaakt kunnen worden. Voor docenten geldt vooralsnog geen quotum.


Horizon

Studenten kunnen maximaal 6 dagen vooruit reserveren. Docenten kunnen in principe onbeperkt vooruit reserveren. Uitzonderingen zijn examenperiodes en projectweken. In die periodes zijn geen reguliere roosters gepland; bovendien hebben daar respectievelijk examens en projecten voorrang op reserveringen van docenten en studenten.