HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Asimut is het online reserveringssysteem voor studieruimtes.

Intekenen via Asimut

Studenten kunnen studieruimtes reserveren via Asimut. Hiervoor gebruiken ze hun studentenpas. Deze pas is strikt persoonlijk. Studenten mogen dan ook niet voor anderen (studenten of niet-studenten) reserveringen maken. Wanneer een student een reservering maakt voor een groep studenten, moet minimaal de helft van deze groep ingeschreven staan bij het conservatorium.

Concertzalen

In de maanden mei en juni zijn de J.M. Fentener van Vlissingenzaal en K1.08 volledig gereserveerd voor examens. Als de planning van de examens en examenrepetities afgerond is, is het mogelijk K1.08 voor nog beschikbare tijden te reserveren.


J.M Fentener van Vlissingenzaal

De J.M Fentener van Vlissingen concertzaal is primair beschikbaar voor aan het onderwijs gekoppelde activiteiten. Daarnaast wordt de zaal ook verhuurd voor culturele activiteiten en incidenteel voor commerciële activiteiten. Verhuringen worden zo veel mogelijk gepland in de weekenden en buiten de reguliere openingstijden van K&W. Dit is echter niet altijd mogelijk en verhuringen kunnen dus samenvallen met onderwijsactiviteiten in het gebouw. Medewerking, met name op het gebied van beperking van geluidsoverlast, is in dit geval gewenst.


Collegezaal K1.08

Dit is de grootste collegezaal van HKU Utrechts Conservatorium. Daarnaast is deze multi-functionele zaal om te toveren in een sfeervol concertpodium. De zaal is voorzien van allerlei faciliteiten voor geluid en licht die met name concerten van de afdeling Jazz & Pop mogelijk maken.

LET OP!


1. Tijdens het gebruik van een studieruimte ben je verantwoordelijk voor de spullen die zich in de ruimte bevinden. Eventuele problemen of gebreken aan de apparatuur moeten meteen gemeld worden bij de conciërge.


2. Docenten moet zelfgemaakte reserveringen die zij niet willen gebruiken ook zelf uit Asimut verwijderen. Wanneer reserveringen van lessen uit het reguliere rooster vervallen, moeten ze dit doorgeven aan roostering.mariaplaats@hku.nl.

Let op: voor lessen buiten het reguliere lesrooster moeten docenten zélf een reservering van een lokaal maken via Asimut. Indien een docent zonder overleg vooraf toch een ruimte wil gebruiken, kan dit alleen als er een ruimte beschikbaar is. Indien een student een lokaal gereserveerd heeft, kan een docent dit lokaal niet opeisen. Wel kan de student gevraagd worden van lokaal te ruilen.3. Studenten moeten gemaakte reserveringen die zij niet willen gebruiken zelf uit Asimut verwijderen. Zodra zij dit doen, zullen de betreffende uren weer worden toegevoegd aan hun quotum en kunnen zij nieuwe reserveringen maken.


4. Studenten mogen maximaal 2 achtereenvolgende uren een lokaal reserveren. De daarop volgende twee uren mogen zij dit lokaal niet gebruiken. Het is ook niet de bedoeling dat dezelfde groep studenten (door roterende reserveringen) een lokaal langer dan 2 uur bezet houdt.


5. De J.M. Fentener van Vlissingenzaal is géén studieruimte. Reserveren van de zaal voor lunchpauzeconcerten, voorspeelavonden, tentamens, klassikale lessen, masterclasses en projecten kan ALLEEN via roostering.mariaplaats@hku.nl.


Quotum

Voor studenten geldt een quotum: een maximaal aantal uren dat ze tegelijkertijd gereserveerd kunnen hebben. Dit quotum bedraagt 10 uur; wanneer een student afhankelijk is van alleen bij het conservatorium aanwezige instrumenten (bijv. piano, orgel), is dit quotum hoger. Daarmee kan een student bijvoorbeeld 5 reserveringen van 2 uur maken. Na afloop van de eerste reservering (of wanneer de reservering verwijderd wordt), worden deze 2 uur weer toegevoegd aan het quotum, zodat nieuwe reserveringen gemaakt kunnen worden. Voor docenten geldt vooralsnog geen quotum.

‘Voorbehouden’ ruimtes

• Klavecinisten H2.01, H3.11, H3.15, H3.20, K3.19
• Contrabassisten: H2.03, K3.20
• Harpisten: K1.18
• Studenten Jazz & Pop: K1.26 t/m K1.29
• Organisten: H0,15/1.15, H2.15, H2.17
• Opleiding Docent Muziek: K2.21, K3.10, K3.30
• Piano hoofdvak studenten: K2.06, K2.07, K2.08 en H1.09
• Solistenkamers: K0.29 en K0.30 zijn beschikbaar voor studie (behalve tijdens lunchpauzeconcerten van 11.00 tot 13.00 uur en tijdens andere officiële concerten in K&W)

Horizon

Studenten kunnen maximaal 6 dagen vooruit reserveren. Docenten kunnen in principe onbeperkt vooruit reserveren. Uitzonderingen zijn examenperiodes en projectweken. In die periodes zijn geen reguliere roosters gepland; bovendien hebben daar respectievelijk examens en projecten voorrang op reserveringen van docenten en studenten.

Zalenverhuur

HKU Utrechts Conservatorium beschikt over een aantal concertzalen waar grote belangstelling voor bestaat. Deze en andere zalen worden regelmatig verhuurd op momenten dat deze zalen voor het onderwijs niet nodig zijn. Meer informatie over de zalen: www.hku.nl/ruimteshuren