HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Dit zijn de huisregels van locatie Mariaplaats. Lees deze door en respecteer ze!

• Geen privé-lessen en geen onbevoegden in de gebouwen. In verband met de uitsluitend voor eigen studenten beschikbare studieruimten en de controle bij de ingang, is het uitdrukkelijk niet toegestaan privé-lessen in de gebouwen te geven aan personen die niet ingeschreven staan bij de faculteit, tenzij in het kader van stagelessen iets anders is overeengekomen. Wie op eigen gelegenheid lessen, musiceeravonden en dergelijke in de gebouwen van HKU Utrechts Conservatorium wil organiseren, dient hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan het MT (directeur en studieleiders).


• Temperatuurverschillen zijn slecht voor instrumenten. Daarom moeten ramen gesloten blijven en de centrale verwarming op dezelfde stand, tenzij er noodzaak is daarvan af te wijken juist vanwege die temperatuurverschillen.


• Ramen in het gebouw van K&W moeten op zaterdag en zondag gesloten

blijven.


• De ramen aan de noordzijde van K&W (K0.21 t/m K0.27, K1.21 t/m K1.29 en K2.21 t/m K2.30) moeten altijd gesloten blijven. Overtreding leidt tot geluidsoverlast voor de omwonenden, die actie kunnen ondernemen. Gevolg zou kunnen zijn: sluiting van K&W op zondag!


• Er geldt voor beide gebouwen een algemeen rookverbod.


• Het is verboden koffie, andere dranken en etenswaren mee te nemen naar de leslokalen.


• Affiches e.d. mogen niet geplakt worden op deuren, kozijnen en muren, in verband met beschadiging van het schilderwerk.


• We helpen met elkaar de kantine schoon te houden. Gelieve serviesgoed en bestek na gebruik terug te brengen naar het buffet. De magnetron in de kantine kan ook door studenten gebruikt worden. Plastic bekers en andere wegwerpartikelen na gebruik in de prullenbak deponeren.


• De Nederlandse Beiaardschool hanteert voor het gebouw Grote Spui 11 en het Belgenmonument te Amersfoort een eigen set huishoudelijke regels; deze worden aan alle gebruikers overhandigd.